Zákresy slnečnej fotosféry 1947-2013 Prešov

Súbory poskytla Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Dilongova 17, 08001 Prešov, tel: 051 7722065 | 051 7733218, e-mail: hap @ astropresov.sk
        
 Návrat na zoznam rokov

Súbory pozorovaní v roku 1962:

 22.05.1962
 23.05.1962
 24.05.1962
 31.05.1962
 08.06.1962
 09.06.1962
 11.06.1962
 13.06.1962
 14.06.1962
 16.06.1962
 18.06.1962
 19.06.1962
 20.06.1962
 21.06.1962
 22.06.1962
 23.06.1962
 25.06.1962
 26.06.1962
 29.06.1962
 30.06.1962
 02.07.1962
 05.07.1962
 06.07.1962
 07.07.1962
 09.07.1962
 10.07.1962
 11.07.1962
 13.07.1962
 14.07.1962
 16.07.1962
 20.07.1962
 21.07.1962
 23.07.1962
 24.07.1962
 25.07.1962
 26.07.1962
 27.07.1962
 28.07.1962
 29.07.1962
 30.07.1962
 31.07.1962
 04.08.1962
 10.08.1962
 13.08.1962
 14.08.1962
 15.08.1962
 17.08.1962
 18.08.1962
 19.08.1962
 22.08.1962
 27.08.1962
 28.08.1962
 29.08.1962
 30.08.1962
 31.08.1962
 01.09.1962
 03.09.1962
 04.09.1962
 05.09.1962
 10.09.1962
 11.09.1962
 12.09.1962
 13.09.1962
 14.09.1962
 15.09.1962
 17.09.1962
 19.09.1962
 20.09.1962
 21.09.1962
 25.09.1962
 26.09.1962
 27.09.1962
 01.10.1962
 02.10.1962
 03.10.1962
 04.10.1962
 05.10.1962
 06.10.1962
 08.10.1962
 09.10.1962
 10.10.1962
 11.10.1962
 12.10.1962
 13.10.1962
 16.10.1962
 18.10.1962
 20.10.1962
 22.10.1962
 23.10.1962
 24.10.1962
 25.10.1962
 26.10.1962
 27.10.1962
 02.11.1962
 03.11.1962
 08.11.1962
 01.12.1962
 03.12.1962
 04.12.1962