Zákresy slnečnej fotosféry 1947-2013 Prešov

Súbory poskytla Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Dilongova 17, 08001 Prešov, tel: 051 7722065 | 051 7733218, e-mail: hap @ astropresov.sk
        
 Návrat na zoznam rokov

Súbory pozorovaní v roku 1968:

 07.01.1968
 27.01.1968
 27.02.1968
 08.03.1968
 13.03.1968
 14.03.1968
 24.03.1968
 25.03.1968
 26.03.1968
 28.03.1968
 30.03.1968
 31.03.1968
 01.04.1968
 11.04.1968
 19.04.1968
 20.04.1968
 21.04.1968
 22.04.1968
 23.04.1968
 24.04.1968
 25.04.1968
 28.04.1968
 30.04.1968
 02.05.1968
 07.05.1968
 08.05.1968
 12.05.1968
 15.05.1968
 16.05.1968
 19.05.1968
 20.05.1968
 21.05.1968
 24.05.1968
 29.05.1968
 02.06.1968
 03.06.1968
 04.06.1968
 05.06.1968
 06.06.1968
 07.06.1968
 08.06.1968
 09.06.1968
 12.06.1968
 14.06.1968
 15.06.1968
 16.06.1968
 17.06.1968
 18.06.1968
 19.06.1968
 20.06.1968
 22.06.1968
 23.06.1968
 24.06.1968
 26.06.1968
 27.06.1968
 28.06.1968
 30.06.1968
 01.07.1968
 04.07.1968
 05.07.1968
 06.07.1968
 07.07.1968
 08.07.1968
 09.07.1968
 10.07.1968
 12.07.1968
 14.07.1968
 15.07.1968
 21.07.1968
 23.07.1968
 27.07.1968
 28.07.1968
 31.07.1968
 01.08.1968
 02.08.1968
 03.08.1968
 05.08.1968
 06.08.1968
 07.08.1968
 12.08.1968
 13.08.1968
 14.08.1968
 16.08.1968
 17.08.1968
 20.08.1968
 22.08.1968
 29.08.1968
 03.09.1968
 04.09.1968
 05.09.1968
 06.09.1968
 07.09.1968
 08.09.1968
 09.09.1968
 10.09.1968
 11.09.1968
 12.09.1968
 20.09.1968
 23.09.1968
 27.09.1968
 28.09.1968
 29.09.1968
 16.10.1968
 17.10.1968
 23.10.1968
 26.10.1968
 02.11.1968
 05.11.1968
 11.11.1968
 19.11.1968
 11.12.1968
 12.12.1968