Zákresy slnečnej fotosféry 1947-2013 Prešov

Súbory poskytla Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Dilongova 17, 08001 Prešov, tel: 051 7722065 | 051 7733218, e-mail: hap @ astropresov.sk
        
 Návrat na zoznam rokov

Súbory pozorovaní v roku 1969:

 12.01.1969
 01.03.1969
 05.03.1969
 06.03.1969
 10.03.1969
 20.03.1969
 22.03.1969
 04.04.1969
 05.04.1969
 08.04.1969
 09.04.1969
 10.04.1969
 24.04.1969
 26.04.1969
 28.04.1969
 29.04.1969
 30.04.1969
 02.05.1969
 03.05.1969
 04.05.1969
 05.05.1969
 06.05.1969
 07.05.1969
 08.05.1969
 13.05.1969
 14.05.1969
 15.05.1969
 16.05.1969
 17.05.1969
 22.05.1969
 27.05.1969
 30.05.1969
 31.05.1969
 03.06.1969
 04.06.1969
 09.06.1969
 12.06.1969
 13.06.1969
 14.06.1969
 17.06.1969
 18.06.1969
 19.06.1969
 20.06.1969
 23.06.1969
 24.06.1969
 25.06.1969
 27.06.1969
 30.06.1969
 03.07.1969
 05.07.1969
 10.07.1969
 15.07.1969
 16.07.1969
 17.07.1969
 23.07.1969
 24.07.1969
 25.07.1969
 26.07.1969
 28.07.1969
 29.07.1969
 30.07.1969
 31.07.1969
 01.08.1969
 02.08.1969
 03.08.1969
 04.08.1969
 05.08.1969
 06.08.1969
 07.08.1969
 09.08.1969
 12.08.1969
 16.08.1969
 20.08.1969
 21.08.1969
 26.08.1969
 27.08.1969
 28.08.1969
 31.08.1969
 01.09.1969
 02.09.1969
 06.09.1969
 08.09.1969
 09.09.1969
 10.09.1969
 11.09.1969
 12.09.1969
 13.09.1969
 14.09.1969
 15.09.1969
 16.09.1969
 17.09.1969
 18.09.1969
 19.09.1969
 20.09.1969
 21.09.1969
 22.09.1969
 23.09.1969
 24.09.1969
 25.09.1969
 26.09.1969
 27.09.1969
 28.09.1969
 29.09.1969
 30.09.1969
 01.10.1969
 02.10.1969
 06.10.1969
 07.10.1969
 08.10.1969
 09.10.1969
 10.10.1969
 11.10.1969
 13.10.1969
 14.10.1969
 15.10.1969
 16.10.1969
 17.10.1969
 18.10.1969
 19.10.1969
 20.10.1969
 21.10.1969
 22.10.1969
 23.10.1969
 26.10.1969
 27.10.1969
 31.10.1969
 01.11.1969
 03.11.1969
 04.11.1969
 06.11.1969
 07.11.1969
 10.11.1969
 11.11.1969
 12.11.1969
 14.11.1969
 03.12.1969
 11.12.1969
 28.12.1969
 30.12.1969