Zákresy slnečnej fotosféry 1947-2013 Prešov

Súbory poskytla Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Dilongova 17, 08001 Prešov, tel: 051 7722065 | 051 7733218, e-mail: hap @ astropresov.sk
        
 Návrat na zoznam rokov

Súbory pozorovaní v roku 1974:

 02.01.1974
 07.01.1974
 10.01.1974
 11.01.1974
 14.01.1974
 24.01.1974
 30.01.1974
 31.01.1974
 07.02.1974
 11.02.1974
 12.02.1974
 14.02.1974
 18.02.1974
 21.02.1974
 22.02.1974
 23.02.1974
 27.02.1974
 28.02.1974
 01.03.1974
 02.03.1974
 03.03.1974
 04.03.1974
 05.03.1974
 06.03.1974
 07.03.1974
 08.03.1974
 09.03.1974
 12.03.1974
 13.03.1974
 14.03.1974
 15.03.1974
 16.03.1974
 18.03.1974
 19.03.1974
 21.03.1974
 22.03.1974
 25.03.1974
 26.03.1974
 27.03.1974
 28.03.1974
 29.03.1974
 30.03.1974
 01.04.1974
 02.04.1974
 03.04.1974
 04.04.1974
 05.04.1974
 06.04.1974
 08.04.1974
 10.04.1974
 11.04.1974
 12.04.1974
 14.04.1974
 15.04.1974
 16.04.1974
 17.04.1974
 18.04.1974
 19.04.1974
 22.04.1974
 23.04.1974
 24.04.1974
 27.04.1974
 29.04.1974
 30.04.1974
 04.05.1974
 14.05.1974
 20.05.1974
 23.05.1974
 24.05.1974
 25.05.1974
 28.05.1974 (2)
 28.05.1974
 29.05.1974
 31.05.1974
 03.06.1974
 04.06.1974
 05.06.1974
 06.06.1974
 08.06.1974
 14.06.1974
 20.06.1974
 22.06.1974
 26.06.1974
 28.06.1974
 01.07.1974
 03.07.1974
 04.07.1974
 12.07.1974
 13.07.1974
 16.07.1974
 17.07.1974
 18.07.1974
 23.07.1974
 24.07.1974
 26.07.1974
 29.07.1974
 30.07.1974
 31.07.1974
 01.08.1974
 02.08.1974
 06.08.1974
 07.08.1974
 08.08.1974
 10.08.1974
 13.08.1974
 14.08.1974
 15.08.1974
 16.08.1974
 17.08.1974
 19.08.1974
 26.08.1974
 27.08.1974
 28.08.1974
 01.09.1974
 02.09.1974
 03.09.1974
 04.09.1974
 05.09.1974
 06.09.1974
 07.09.1974
 09.09.1974
 10.09.1974
 11.09.1974
 12.09.1974
 13.09.1974
 17.09.1974
 28.09.1974
 09.10.1974
 10.10.1974
 11.10.1974
 31.10.1974
 02.11.1974
 08.11.1974
 09.11.1974
 16.11.1974
 22.11.1974