Zákresy slnečnej fotosféry 1947-2013 Prešov

Súbory poskytla Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Dilongova 17, 08001 Prešov, tel: 051 7722065 | 051 7733218, e-mail: hap @ astropresov.sk
        
 Návrat na zoznam rokov

Súbory pozorovaní v roku 1977:

 03.01.1977
 05.01.1977
 06.01.1977
 08.01.1977
 09.01.1977
 15.01.1977
 18.01.1977
 19.01.1977
 31.01.1977
 04.02.1977
 07.02.1977
 09.02.1977
 16.02.1977
 17.02.1977
 20.02.1977
 23.02.1977
 24.02.1977
 28.02.1977
 01.03.1977
 02.03.1977
 07.03.1977
 08.03.1977
 09.03.1977
 10.03.1977
 11.03.1977
 12.03.1977
 16.03.1977
 17.03.1977
 18.03.1977
 19.03.1977
 21.03.1977
 22.03.1977
 23.03.1977
 24.03.1977
 25.03.1977
 28.03.1977
 31.03.1977
 18.04.1977
 19.04.1977
 21.04.1977
 25.04.1977
 26.04.1977
 02.05.1977
 03.05.1977
 05.05.1977
 05.08.1977
 30.08.1977
 05.09.1977
 06.09.1977
 07.09.1977
 08.09.1977
 12.09.1977