Zákresy slnečnej fotosféry 1947-2013 Prešov

Súbory poskytla Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Dilongova 17, 08001 Prešov, tel: 051 7722065 | 051 7733218, e-mail: hap @ astropresov.sk
        
 Návrat na zoznam rokov

Súbory pozorovaní v roku 1978:

 16.08.1978
 17.08.1978
 21.08.1978
 22.08.1978
 23.08.1978
 25.08.1978
 27.08.1978
 28.08.1978
 29.08.1978
 30.08.1978
 01.09.1978
 04.09.1978
 05.09.1978
 06.09.1978
 07.09.1978
 11.09.1978
 13.09.1978
 14.09.1978
 17.09.1978
 18.09.1978
 19.09.1978
 20.09.1978
 22.09.1978
 25.09.1978
 26.09.1978
 29.09.1978
 02.10.1978
 03.10.1978
 04.10.1978
 09.10.1978
 10.10.1978
 11.10.1978
 12.10.1978
 13.10.1978
 16.10.1978
 24.10.1978
 02.11.1978
 04.12.1978
 05.12.1978
 08.12.1978
 18.12.1978