Zákresy slnečnej fotosféry 1947-2013 Prešov

Súbory poskytla Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Dilongova 17, 08001 Prešov, tel: 051 7722065 | 051 7733218, e-mail: hap @ astropresov.sk
        
 Návrat na zoznam rokov

Súbory pozorovaní v roku 1980:

 02.01.1980
 04.01.1980
 05.01.1980
 12.01.1980
 17.01.1980
 18.01.1980
 19.01.1980
 20.01.1980
 21.01.1980
 28.01.1980
 02.02.1980
 08.02.1980
 11.02.1980
 14.02.1980
 15.02.1980
 16.02.1980
 19.02.1980
 20.02.1980
 21.02.1980
 22.02.1980
 25.02.1980
 26.02.1980
 28.02.1980
 03.03.1980
 04.03.1980
 05.03.1980
 06.03.1980
 15.03.1980 (2)
 15.03.1980
 16.03.1980
 22.03.1980 (2)
 22.03.1980
 25.03.1980
 29.03.1980
 31.03.1980
 01.04.1980
 03.04.1980
 09.04.1980
 11.04.1980
 14.04.1980
 15.04.1980
 16.04.1980
 17.04.1980
 18.04.1980
 28.04.1980
 30.04.1980
 01.05.1980
 04.05.1980
 11.05.1980
 12.05.1980
 14.05.1980
 15.05.1980
 19.05.1980
 21.05.1980
 23.05.1980
 24.05.1980
 26.05.1980
 28.05.1980
 29.05.1980
 30.05.1980
 05.06.1980
 09.06.1980
 13.06.1980
 14.06.1980
 16.06.1980
 17.06.1980
 18.06.1980
 20.06.1980
 23.06.1980
 24.06.1980
 25.06.1980
 26.06.1980
 01.07.1980
 03.07.1980
 04.07.1980
 07.07.1980
 08.07.1980
 10.07.1980
 12.07.1980
 14.07.1980
 15.07.1980
 16.07.1980
 18.07.1980
 21.07.1980
 31.07.1980
 02.08.1980
 08.08.1980
 09.08.1980
 18.08.1980
 25.08.1980
 26.08.1980
 27.08.1980
 28.08.1980
 03.09.1980
 04.09.1980
 05.09.1980
 09.09.1980
 11.09.1980
 12.09.1980
 13.09.1980
 17.09.1980
 19.09.1980
 20.09.1980
 22.09.1980
 23.09.1980
 24.09.1980
 25.09.1980
 27.09.1980
 30.09.1980
 02.10.1980
 04.10.1980
 21.10.1980
 22.10.1980
 11.11.1980
 14.11.1980
 20.11.1980
 09.12.1980
 23.12.1980