Zákresy slnečnej fotosféry 1947-2013 Prešov

Súbory poskytla Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Dilongova 17, 08001 Prešov, tel: 051 7722065 | 051 7733218, e-mail: hap @ astropresov.sk
        
 Návrat na zoznam rokov

Súbory pozorovaní v roku 1981:

 06.01.1981
 08.01.1981
 09.01.1981
 10.01.1981
 16.01.1981
 27.01.1981
 28.01.1981
 29.01.1981
 30.01.1981
 11.02.1981
 12.02.1981
 21.02.1981
 24.02.1981
 25.02.1981
 26.02.1981
 27.02.1981
 28.02.1981
 07.03.1981
 14.03.1981
 21.03.1981
 23.03.1981
 29.03.1981
 30.03.1981
 02.04.1981
 03.04.1981
 07.04.1981
 08.04.1981
 09.04.1981
 11.04.1981
 13.04.1981
 14.04.1981
 15.04.1981
 16.04.1981
 21.04.1981
 22.04.1981
 24.04.1981
 25.04.1981
 29.04.1981
 01.05.1981
 04.05.1981
 08.05.1981
 11.05.1981
 12.05.1981
 14.05.1981
 15.05.1981
 16.05.1981
 17.05.1981
 19.05.1981
 21.05.1981
 22.05.1981
 23.05.1981
 25.05.1981
 26.05.1981
 27.05.1981
 01.06.1981
 02.06.1981
 03.06.1981
 04.06.1981
 05.06.1981
 08.06.1981
 09.06.1981
 11.06.1981
 12.06.1981
 13.06.1981
 15.06.1981
 21.06.1981
 22.06.1981
 28.06.1981
 29.06.1981
 30.06.1981
 01.07.1981
 02.07.1981
 06.07.1981
 07.07.1981
 08.07.1981
 11.07.1981
 12.07.1981
 13.07.1981
 14.07.1981
 17.07.1981
 18.07.1981
 19.07.1981
 20.07.1981
 23.07.1981
 05.08.1981
 06.08.1981
 07.08.1981
 13.08.1981
 14.08.1981
 18.08.1981
 19.08.1981
 21.08.1981
 25.08.1981
 26.08.1981
 27.08.1981
 28.08.1981
 29.08.1981
 31.08.1981
 02.09.1981
 03.09.1981
 04.09.1981
 05.09.1981
 06.09.1981
 07.09.1981
 08.09.1981
 09.09.1981
 15.09.1981
 18.09.1981
 19.09.1981
 22.09.1981
 23.09.1981
 24.09.1981
 26.09.1981
 27.09.1981
 28.09.1981
 30.09.1981
 01.10.1981
 06.10.1981
 08.10.1981
 09.10.1981
 12.10.1981
 26.10.1981
 27.10.1981
 29.10.1981
 31.10.1981
 04.11.1981
 07.11.1981
 26.11.1981
 14.12.1981
 18.12.1981
 20.12.1981