Zákresy slnečnej fotosféry 1947-2013 Prešov

Súbory poskytla Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Dilongova 17, 08001 Prešov, tel: 051 7722065 | 051 7733218, e-mail: hap @ astropresov.sk
        
 Návrat na zoznam rokov

Súbory pozorovaní v roku 1983:

 03.01.1983
 05.01.1983
 19.01.1983
 31.01.1983
 01.02.1983
 03.02.1983
 04.02.1983
 05.02.1983
 12.02.1983
 14.02.1983
 15.02.1983
 16.02.1983
 22.02.1983
 25.02.1983
 02.03.1983
 09.03.1983
 10.03.1983
 12.03.1983
 14.03.1983
 15.03.1983
 16.03.1983
 18.03.1983
 23.03.1983
 28.03.1983
 29.03.1983
 03.04.1983
 05.04.1983
 06.04.1983
 08.04.1983
 11.04.1983
 12.04.1983
 16.04.1983
 17.04.1983
 18.04.1983
 25.04.1983
 26.04.1983
 28.04.1983
 04.05.1983 (2)
 04.05.1983
 13.05.1983
 14.05.1983
 15.05.1983
 16.05.1983
 17.05.1983
 18.05.1983
 19.05.1983
 20.05.1983
 23.05.1983
 24.05.1983
 26.05.1983
 30.05.1983
 31.05.1983
 01.06.1983
 02.06.1983
 08.06.1983
 09.06.1983
 13.06.1983
 14.06.1983
 21.06.1983
 22.06.1983
 23.06.1983
 24.06.1983
 25.06.1983
 01.07.1983
 03.07.1983
 04.07.1983
 05.07.1983
 06.07.1983
 07.07.1983
 08.07.1983
 10.07.1983
 15.07.1983
 16.07.1983
 18.07.1983
 19.07.1983
 20.07.1983
 26.07.1983
 09.08.1983
 10.08.1983
 12.08.1983
 15.08.1983
 16.08.1983
 17.08.1983
 19.08.1983
 20.08.1983
 26.08.1983
 27.08.1983
 29.08.1983
 30.08.1983
 31.08.1983
 01.09.1983
 02.09.1983
 03.09.1983
 06.09.1983
 07.09.1983
 09.09.1983
 10.09.1983
 15.09.1983
 16.09.1983
 20.09.1983
 23.09.1983
 24.09.1983
 26.09.1983
 27.09.1983
 28.09.1983
 07.10.1983
 08.10.1983
 10.10.1983
 13.10.1983
 15.10.1983
 04.11.1983
 07.11.1983
 08.11.1983
 12.11.1983
 14.11.1983
 15.11.1983
 18.11.1983
 28.11.1983
 06.12.1983
 12.12.1983