Zákresy slnečnej fotosféry 1947-2013 Prešov

Súbory poskytla Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Dilongova 17, 08001 Prešov, tel: 051 7722065 | 051 7733218, e-mail: hap @ astropresov.sk
        
 Návrat na zoznam rokov

Súbory pozorovaní v roku 1984:

 15.02.1984
 17.02.1984
 18.02.1984
 20.02.1984
 22.02.1984
 23.02.1984
 01.03.1984
 09.03.1984
 14.03.1984
 19.03.1984
 20.03.1984
 21.03.1984
 22.03.1984
 23.03.1984
 25.03.1984
 16.04.1984
 19.04.1984
 20.04.1984
 02.05.1984
 15.05.1984
 16.05.1984
 25.05.1984
 26.05.1984
 30.05.1984
 03.06.1984
 04.06.1984
 05.06.1984
 08.06.1984
 18.06.1984
 20.06.1984
 22.06.1984
 28.06.1984
 29.06.1984
 30.06.1984
 08.07.1984
 09.07.1984
 10.07.1984
 11.07.1984
 12.07.1984
 13.07.1984
 14.08.1984
 15.08.1984
 16.08.1984
 20.08.1984
 23.08.1984
 24.08.1984
 28.08.1984
 29.08.1984
 03.09.1984
 04.09.1984
 05.09.1984
 06.09.1984
 13.09.1984
 14.09.1984
 15.09.1984
 17.10.1984
 18.10.1984
 18.10.1984 a