Zákresy slnečnej fotosféry 1947-2013 Prešov

Súbory poskytla Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Dilongova 17, 08001 Prešov, tel: 051 7722065 | 051 7733218, e-mail: hap @ astropresov.sk
        
 Návrat na zoznam rokov

Súbory pozorovaní v roku 1986:

 06.01.1986
 08.01.1986
 10.01.1986
 15.01.1986
 16.01.1986
 17.01.1986
 20.01.1986
 21.01.1986
 22.01.1986
 28.01.1986
 29.01.1986
 30.01.1986
 31.01.1986
 01.02.1986
 04.02.1986
 05.02.1986
 06.02.1986
 08.02.1986
 10.02.1986
 26.02.1986
 27.02.1986
 28.02.1986
 01.03.1986
 13.03.1986
 15.03.1986
 17.03.1986
 18.03.1986
 19.03.1986
 26.03.1986
 28.03.1986
 01.04.1986
 02.04.1986
 04.04.1986
 05.04.1986
 07.04.1986
 15.04.1986
 16.04.1986
 24.04.1986
 25.04.1986
 26.04.1986
 28.04.1986
 29.04.1986
 30.04.1986
 04.05.1986
 05.05.1986
 06.05.1986
 07.05.1986
 08.05.1986
 14.05.1986
 15.05.1986
 16.05.1986
 20.05.1986
 21.05.1986
 26.05.1986
 27.05.1986
 28.05.1986
 30.05.1986
 31.05.1986
 03.06.1986
 12.06.1986
 13.06.1986
 16.06.1986
 17.06.1986
 18.06.1986
 01.07.1986
 03.07.1986
 04.07.1986
 04.07.1986 a
 07.07.1986
 11.07.1986
 14.07.1986
 23.07.1986
 28.07.1986
 29.07.1986
 04.08.1986
 05.08.1986
 06.08.1986
 07.08.1986
 08.08.1986
 01.09.1986
 02.09.1986
 06.09.1986
 08.09.1986
 12.09.1986
 16.09.1986
 29.09.1986
 01.10.1986
 02.10.1986
 04.10.1986
 06.10.1986
 09.10.1986
 10.10.1986
 13.10.1986
 14.10.1986
 15.10.1986
 16.10.1986
 17.10.1986
 18.10.1986
 19.10.1986
 25.10.1986
 28.10.1986
 29.10.1986
 31.10.1986
 04.11.1986
 10.11.1986
 11.11.1986