Zákresy slnečnej fotosféry 1947-2013 Prešov

Súbory poskytla Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Dilongova 17, 08001 Prešov, tel: 051 7722065 | 051 7733218, e-mail: hap @ astropresov.sk
        
 Návrat na zoznam rokov

Súbory pozorovaní v roku 1987:

 04.01.1987
 08.01.1987
 13.01.1987
 20.01.1987
 21.01.1987
 27.01.1987
 29.01.1987
 30.01.1987
 02.02.1987
 03.02.1987
 04.02.1987
 05.02.1987
 06.02.1987
 11.02.1987
 12.02.1987
 19.02.1987
 23.02.1987
 24.02.1987
 25.02.1987
 26.02.1987
 27.02.1987
 02.03.1987
 03.03.1987
 05.03.1987
 11.03.1987
 12.03.1987
 13.03.1987
 14.03.1987
 16.03.1987
 17.03.1987
 21.03.1987
 23.03.1987
 24.03.1987
 02.04.1987
 06.04.1987
 13.04.1987
 14.04.1987
 17.04.1987
 24.04.1987
 25.04.1987
 28.04.1987
 29.04.1987
 30.04.1987
 15.05.1987
 25.05.1987
 26.05.1987
 27.05.1987
 08.06.1987
 09.06.1987
 13.06.1987
 15.06.1987
 18.06.1987
 27.06.1987
 29.06.1987
 30.06.1987
 01.07.1987
 02.07.1987
 03.07.1987
 04.07.1987
 06.07.1987
 07.07.1987
 08.07.1987
 09.07.1987
 10.07.1987
 12.07.1987
 13.07.1987
 14.07.1987
 15.07.1987
 16.07.1987
 21.07.1987
 22.07.1987
 24.07.1987
 30.07.1987
 03.08.1987
 06.08.1987
 07.08.1987
 17.08.1987
 25.08.1987
 26.08.1987
 27.08.1987
 28.08.1987
 30.08.1987
 31.08.1987
 01.09.1987
 02.09.1987
 03.09.1987
 05.09.1987
 09.09.1987
 10.09.1987
 14.09.1987
 15.09.1987
 16.09.1987
 17.09.1987
 19.09.1987
 21.09.1987
 22.09.1987
 23.09.1987
 28.09.1987
 03.10.1987
 05.10.1987
 06.10.1987
 08.10.1987
 09.10.1987
 10.10.1987
 12.10.1987
 16.10.1987
 17.10.1987
 20.10.1987
 21.10.1987
 22.10.1987
 28.10.1987
 29.10.1987
 30.10.1987
 19.11.1987
 04.12.1987
 09.12.1987
 10.12.1987
 12.12.1987