Zákresy slnečnej fotosféry 1947-2013 Prešov

Súbory poskytla Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Dilongova 17, 08001 Prešov, tel: 051 7722065 | 051 7733218, e-mail: hap @ astropresov.sk
        
 Návrat na zoznam rokov

Súbory pozorovaní v roku 1988:

 12.01.1988
 13.01.1988
 20.01.1988
 21.01.1988
 22.01.1988
 01.02.1988
 12.02.1988
 15.02.1988
 16.02.1988
 01.03.1988
 02.03.1988
 03.03.1988
 04.03.1988
 14.03.1988
 15.03.1988
 17.03.1988
 18.03.1988
 30.03.1988
 07.04.1988
 11.04.1988
 18.04.1988
 19.04.1988
 28.04.1988
 30.04.1988
 02.05.1988
 03.05.1988
 04.05.1988
 05.05.1988
 16.05.1988
 19.05.1988
 06.06.1988
 07.06.1988
 08.06.1988
 13.06.1988
 14.06.1988
 15.06.1988
 16.06.1988
 20.06.1988
 01.07.1988
 04.07.1988
 05.07.1988
 06.07.1988
 07.07.1988
 08.07.1988
 14.07.1988
 26.07.1988
 27.07.1988
 28.07.1988
 29.07.1988
 31.07.1988
 01.08.1988
 19.08.1988
 31.08.1988
 01.09.1988
 26.09.1988
 28.09.1988
 29.09.1988
 30.09.1988
 03.10.1988
 10.10.1988
 13.10.1988
 27.10.1988
 31.10.1988
 02.11.1988
 04.11.1988
 09.11.1988
 10.11.1988
 11.11.1988
 23.11.1988
 24.11.1988
 17.12.1988
 28.12.1988
 12.05.1998