Zákresy slnečnej fotosféry 1947-2013 Prešov

Súbory poskytla Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Dilongova 17, 08001 Prešov, tel: 051 7722065 | 051 7733218, e-mail: hap @ astropresov.sk
        
 Návrat na zoznam rokov

Súbory pozorovaní v roku 1989:

 02.01.1989
 11.01.1989
 10.02.1989
 11.02.1989
 17.02.1989
 27.02.1989
 28.02.1989
 02.03.1989
 05.03.1989
 06.03.1989
 07.03.1989
 08.03.1989
 10.03.1989
 24.03.1989
 08.04.1989
 10.04.1989
 11.04.1989
 13.04.1989
 21.04.1989
 26.04.1989
 28.04.1989
 05.05.1989
 10.05.1989
 12.05.1989
 17.05.1989
 18.05.1989
 22.05.1989
 23.05.1989
 24.05.1989
 25.05.1989
 29.05.1989
 30.05.1989
 02.06.1989
 08.06.1989
 26.06.1989
 27.06.1989
 30.06.1989
 01.07.1989
 03.07.1989
 04.07.1989
 05.07.1989
 06.07.1989
 07.07.1989
 08.07.1989
 10.07.1989
 11.07.1989
 12.07.1989
 07.08.1989
 10.08.1989
 14.08.1989
 15.08.1989
 17.08.1989
 18.08.1989
 06.09.1989
 08.09.1989
 09.09.1989
 12.09.1989
 13.09.1989
 14.09.1989
 19.09.1989
 20.09.1989
 22.09.1989
 14.10.1989
 16.10.1989
 18.10.1989
 20.10.1989
 23.10.1989
 24.10.1989
 01.11.1989
 03.11.1989
 13.11.1989
 17.11.1989
 18.11.1989
 23.11.1989
 25.11.1989
 08.12.1989
 18.12.1989
 27.12.1989
 28.12.1989