Zákresy slnečnej fotosféry 1947-2013 Prešov

Súbory poskytla Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Dilongova 17, 08001 Prešov, tel: 051 7722065 | 051 7733218, e-mail: hap @ astropresov.sk
        
 Návrat na zoznam rokov

Súbory pozorovaní v roku 1991:

 03.01.1991
 14.01.1991
 15.01.1991
 16.01.1991
 17.01.1991
 18.01.1991
 19.01.1991
 22.01.1991
 25.01.1991
 30.01.1991
 31.01.1991
 01.02.1991
 02.02.1991
 15.02.1991
 18.02.1991
 21.02.1991
 23.02.1991
 23.02.1991 b
 25.02.1991
 27.02.1991
 28.02.1991
 28.02.1991 b
 01.03.1991
 02.03.1991
 06.03.1991
 06.03.1991 b
 11.03.1991
 12.03.1991
 13.03.1991
 14.03.1991
 15.03.1991
 15.03.1991 b
 16.03.1991
 22.03.1991
 22.03.1991 b
 27.03.1991
 02.04.1991
 03.04.1991
 05.04.1991
 06.04.1991
 09.04.1991
 12.04.1991
 13.04.1991
 15.04.1991
 16.04.1991
 22.04.1991
 23.04.1991
 26.04.1991
 27.04.1991
 29.04.1991
 30.04.1991
 02.05.1991
 04.05.1991
 07.05.1991
 10.05.1991
 14.05.1991
 22.05.1991
 23.05.1991
 24.05.1991
 25.05.1991
 27.05.1991
 30.05.1991
 01.06.1991
 03.06.1991
 06.06.1991
 10.06.1991
 11.06.1991
 12.06.1991
 13.06.1991
 17.06.1991
 19.06.1991
 19.06.1991 b
 24.06.1991
 25.06.1991
 26.06.1991
 29.06.1991
 08.07.1991
 09.07.1991
 11.07.1991
 11.07.1991 b
 12.07.1991
 16.07.1991
 17.07.1991
 19.07.1991
 20.07.1991
 22.07.1991
 22.07.1991 b
 23.07.1991
 24.07.1991
 24.07.1991 b
 29.07.1991
 31.07.1991
 01.08.1991
 06.08.1991
 07.08.1991
 08.08.1991
 13.08.1991
 15.08.1991
 16.08.1991
 17.08.1991
 19.08.1991
 20.08.1991
 22.08.1991
 28.08.1991
 03.09.1991
 04.09.1991
 05.09.1991
 06.09.1991
 09.09.1991
 13.09.1991
 13.09.1991 b
 14.09.1991
 17.09.1991
 20.09.1991
 24.09.1991
 25.09.1991
 04.10.1991
 05.10.1991
 07.10.1991
 02.11.1991
 06.11.1991
 11.11.1991
 27.11.1991
 02.12.1991
 12.12.1991
 19.12.1991
 62.10.x199 0
 51.11.x199 3
 jp.t..xLis