Kozmos 2010/2

This is a SEO version of Kozmos 2010/2 Page 19
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Medzinárodný rok astronómie (IYA) 2009 na Slovensku (RNDr. Drahomír Chochol, DrSc., Astronomický ústav SAV)
Astronómia je najstaršia vedná disciplína a bezpochyby mala aj najväčší vplyv na vývoj racionálneho pohľadu človeka na svet. Medzinárodný rok astronómie 2009 bol jedným z najvýznamnejších podujatí v oblasti popularizácie vedy v posledných rokoch. Myšlienka Medzinárodného roku astronómie sa zrodila v roku 2003. Vtedajší prezident IAU prof. Franco Pacini na Valnom zhromaždení IAU v Sydney navrhol, aby sa ním stal rok 2009, keď uplynie 400 rokov od prvého astronomického pozorovania ďalekohľadom, uskutočneného Galileom Galileim. Zámer podporilo UNESCO a OSN a privítali ju aj profesionálni a amatérski astronómovia na celom svete. Ústredná téma IYA 2009 – Vesmír, objavuj ho pre seba – mala podnietiť ľudí na celom svete, aby si uvedomili svoje miesto vo vesmíre prostredníctvom pozorovania dennej i nočnej oblohy a naplno tak prežívali aj dobrodružstvo jeho objavovania. Do organizácie podujatia sa zapojilo 148 krajín, 40 organizácií a 33 pridružených organizácií. V rámci IYA sa nešilo 12 kľúčových projektov a 16 špeciálnych projektov. Na zabezpečenie organizačných akcií sa zriadilo 11 špeciálnych pracovných skupín. Do akcie sa zapojilo 22 mediálnych partnerov. Finančne ju podporii: Thales Alenia Space, Celestron, filantrop Mani Bhaumik, americký fyzik indického pôvodu, a ďalší sponzori. V jednotlivých krajinách prispeli finančnou podporou vlády, vládne aj nevládne organizácie a grantové agentúry. Organizáciu podujatia mal na starosti sekretariát IYA v Garchingu, ktorý riadil činnosť v jednotlivých krajinách prostredníctvom kontaktných osôb, SPoC-ov (Single Point of Contact), zastupujúcich jednotlivé krajiny. Koordinácia akcií sa uskutočňovala prostredníctvom e-mailov, pravidelne doručovaných SPoCom, a webovej stránky http://www.astronomy2009.org/. Vlastné webové stránky k IYA 2009 si zriadilo 111 krajín, vrátane našej...

Kedy objavíme kyslík v atmosfére terestrickej planéty?
Titan: zvláštny nový svet
Klimatický ping-pong
Raketoplány: sbohem a šáteček
Správa z ostrova San Servolo

FlippingBook page flip extension for Joomla.