Periodická tlač

Časopis KOZMOS

Ilustračný obrázok - časopis KozmosKozmos (1970) je dvojmesačník, ktorý prináša aktuálne informácie i populárnovedecké články zo všetkých oblastí astronómie, kozmológie a kozmonautiky. Vo Východnej Európe je momentálne najlepším astronomickým časopisom. Okrem popularizovania veľkej astronómie je úlohou Kozmosu aj reflektovanie činnosti rozrastajúcej sa siete slovenských astronómov amatérov, združených okolo hvezdární a astronomických kabinetov, pre ktorých robí operatívny pozorovateľský servis, pričom informuje aj o ich pozorovateľských úspechoch.

Vydavateľ: Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

e-mail: kozmos@nextra.sk

Ďalšie informácie: Distribúciu zabezpečuje L. K. Permanent s.r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, tel. 02/49111204.

Odkaz na predplatné časopisu Kozmos

Cena jedného čísla 4,00 €. Pre abonentov ročne 21,00 € vrátane poštovného.

Periodikum si môžete objednať v redakcii časopisu a u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo alebo telefonicky: 035/2451109, fax: 035/7602487, e-mail: suhlib@suh.sk


Astronomická ročenka 2022

Ilustračný obrázok - Astronomická ročenka 2022Zostavil: Mgr. Peter Zimnikoval

Astronomická ročenka patrí k tradičným publikáciám Slovenskej ústrednej hvezdárne. Obsahuje základné časové a polohové údaje nebeských objektov od januára do decembra r. 2022. Sú v nej aktuálne informácie o pohyboch Slnka, Mesiaca, planét ako aj o meteorických rojoch, kométach a trpasličích planétach, Galileiho mesiacoch zatmeniach Slnka a Mesiaca, o zákrytoch hviezd a planét Mesiacom a pod. Obsahuje aj ďalšie odborné články – Galaktická a mimogalaktická astronómia, Rodiny asteroidov a Niektoré úlohy sférickej trigonometrie.

Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo (tel. 035/2451102, 035/2451109, e-mail: suhlib@suh.sk

Cena: 4,60 EUR


Astronomický kalendár 2022

Ilustračný obrázok - Astronomický kalendár 2022Autor: Mgr. Ladislav Druga

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vydala v týchto dňoch Astronomický kalendár na rok 2022. Na jeho stránkach sú uvedené bohaté informácie o postavení planét, Mesiaca a Slnka na jednotlivé dni roka, pomocou ktorých sa i najširšia verejnosť dokáže orientovať na hviezdnej oblohe. Súčasťou týchto informácií sú údaje o východe a západe Slnka, fázach Mesiaca, jeho najmenšej a najväčšej vzdialenosti od Zeme, maximálnych jasnostiach planét, zatmeniach Slnka a Mesiaca, vstupoch Slnka do znamení zvieratníka, maximách meteorických rojov, rekordných teplotách v jednotlivých mesiacoch roka za posledných 150 rokov ako aj údaje o zavedení letného času. Pripomína výročia našich a svetových astronómov a výročia svetovej kozmonautiky. Publikácia je ilustrovaná fotografiami ESA/Hubble & NASA.

Kalendár si môžete objednať na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo alebo telefonicky: 035/2451109,

e-mail: suhlib@suh.sk

Cena: 2,60 EUR