27. celoštátny slnečný seminár s medzinárodnou účasťou

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove organizuje 27. slnečný seminár s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutoční  v dňoch 3. – 7. júna 2024 v Congress Hotel Centrum v Košiciach.

V prípade záujmu o účasť prosíme najneskôr do 31. januára 2024 vyplniť predbežnú návratku č. 1, aby sme mohli rezervovať vhodné ubytovacie zariadenie. Záväznú návratku č. 2 uverejníme na stránke seminára v aprili 2024.


Návratka č. 1

Organizátori: Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo; Sekcia pre výskum Slnka SAS pri SAV a SZA; Sluneční sekce České astronomické společnosti.

Vedecký organizačný výbor seminára: Ivan Dorotovič, Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo (predseda), členovia: Elena Dzifčáková, Astronomický ústav AV ČR, v. v. i, Ondřejov, ČR; Peter Gömöry, Astronomický ústav SAV, v. v. i., Tatranská Lomnica; Šimon Mackovjak, Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., Košice, Ladislav Pastorek, Slovenská ústtredná hvezdáreň Hurbanovo; Michal Sobotka, Astronomický ústav AV ČR, v. v. i, Ondřejov, ČR; Fridrich Valach, Geomagnetické observatórium Hurbanovo Ústavu vied o Zemi SAV, v.v.i.

Lokálny organizačný výbor: Ivan Dorotovič (predseda), členovia: Mária Hégérová Kecskésová, Eleonóra Hodálová, Anna Lovászová, Ladislav Pastorek, Marián Vidovenec.

Ubytovanie a finančné zabezpečenie: bude doplnené začiatkom roka 2024, po výbere konkrétneho hotela v Košiciach.

Abstrakty prezentácií: prosíme posielať emailom ako dokument Word alebo jednoduchý textový súbor na adresu eleonora.hodalova@suh.sk najneskôr do 31. marca 2024.