27. celoštátny slnečný seminár s medzinárodnou účasťou

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove organizuje 27. slnečný seminár s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutoční  v dňoch 3. – 7. júna 2024 v Congress Hotel Centrum v Košiciach.

Pre potvrdenie účasti prosíme najneskôr do 3. mája 2024 vyplniť záväznú návratku č. 2, aby sme mohli rezervovať patričný počet izieb.


Návratka č. 2
V prípade neúčasti vložte znak "x".
V prípade neúčasti vložte znak "x".

Organizátori: Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo; Sekcia pre výskum Slnka SAS pri SAV a SZA; Sluneční sekce České astronomické společnosti. Seminár bude realizovaný v rámci projektu spolupráce SAS pri SAV a Astronomického ústavu SAV, v. v. i.

Vedecký organizačný výbor seminára: Ivan Dorotovič, Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo (predseda), členovia: Elena Dzifčáková, Astronomický ústav AV ČR, v. v. i, Ondřejov, ČR; Peter Gömöry, Astronomický ústav SAV, v. v. i., Tatranská Lomnica; Šimon Mackovjak, Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., Košice, Ladislav Pastorek, Slovenská ústtredná hvezdáreň Hurbanovo; Michal Sobotka, Astronomický ústav AV ČR, v. v. i, Ondřejov, ČR; Fridrich Valach, Geomagnetické observatórium Hurbanovo Ústavu vied o Zemi SAV, v.v.i.

Lokálny organizačný výbor: Ivan Dorotovič (predseda), členovia: Mária Hégérová Kecskésová, Eleonóra Hodálová, Anna Lovászová, Ladislav Pastorek, Marián Vidovenec.

Abstrakty prezentácií: prosíme posielať emailom ako dokument Word alebo jednoduchý textový súbor na adresu eleonora.hodalova@suh.sk najneskôr do 31. marca 2024.

Ubytovanie: Congress Hotel Centrum Košice

 • jednolôžková izba … 77 €/noc … 308 €/seminár
 • dvojlôžková izba … 89 €/noc … 356 €/seminár
 • mestský poplatok: 2,50 €/osoba/noc = 10 €/seminár

Finančné zabezpečenie:

Registračný poplatok (RP): 60 €, resp. znížený RP 30 €; RP je znížený pre pracovníkov hvezdární a planetárií iba zo Slovenska alebo študentov univerzít a doktorandského štúdia z ľubovoľnej krajiny.

Stravovanie:

 • raňajky sú zahrnuté v cene ubytovania
 • obed (polievka, hlavný chod, voda): 14 €/osoba/deň
 • večera (polievka, hlavný chod, dezert, voda): 11 €/osoba/deň
 • príplatok na slávnostnú večeru 6. 6. 2024 je 12 €/osoba).

Rozpis platieb:

 1. pracovník hvezdárne či planetária zo Slovenska: 30 (znížený RP) + 7,60 €/deň (príplatok nad rámec celodenného stravného) + 12 € (príplatok na slávnostnú večeru) = 49,60 €. Poznámka: týmto účastníkom hradí SÚH ubytovanie prioritne v dvojlôžkovej izbe.
 2. študent univerzity a doktorandského štúdia z ľubovoľnej krajiny: 30 (znížený RP) + ubytovanie podľa výberu izby a mestský poplatok 2,50 €/osoba/noc + 25 €/deň (strava: O a V) + 12 € (príplatok na slávnostnú večeru)
 3. účastníci, na ktorých sa nevzťahujú body 1. a 2. (pracovníci ústavov SAV, AV ČR, univerzít, hvezdární a planetárií a individuálni účastníci zo SR i ČR): 60 € (RP) + ubytovanie podľa výberu izby a mestský poplatok 2,50 €/osoba/noc + 25 €/deň (strava: O a V) + 12 € (príplatok na slávnostnú večeru)
 4. účastník, ktorý sa zúčastní odborného programu bez ubytovania, ale so stravovaním a s účasťou na kávových prestávkach: registračný poplatok 60 € (účastník podľa bodu 3.) alebo 30 (účastník podľa bodu 1. alebo 2.) + 25 €/deň (strava: O a V) + 12 € (príplatok na slávnostnú večeru).
 5. účastník, ktorý sa zúčastní odborného programu iba s účasťou na kávových prestávkach: registračný poplatok 60 € (účastník podľa bodu 3.) alebo 30 (účastník podľa bodu 1. alebo 2.).

Odborný program seminára:

3. jún 2024: príchod a prezentácia účastníkov * 4. jún 2024: odborný program – celý deň * 5. jún 2024: doobeda – odborný program, poobede – exkurzia * 6. jún 2024: odborný program – celý deň * 7. jún 2024: odborný program – doobeda