Dokumenty

Výzva na zaradenie do zoznamu hvezdární a planetárií

Metodický pokyn na vykonávanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Zmluvy rezortu MKCR SR (dokumenty sa otvárajú v novom okne)

Centrálny register zmlúv (dokumenty sa otvárajú v novom okne)

Centrálny register pohľadávok štátu (dokumenty sa otvárajú v novom okne)

Centrálna evidencia majetku (dokumenty sa otvárajú v novom okne)

Profil obstarávateľa Slovenská ústredná hvezdáreň na ÚVO (dokumenty sa otvárajú v novom okne)

Kontrakty medzi Ministerstvom kultúry SR a Slovenskou ústrednou hvezdárňou
(dokumenty sa otvárajú v novom okne)

Kontrakt na rok 2022

Verejné odpočty a správy o činnosti a hospodárení

Verejné odpočty za rok 2020 a plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu na rok 2020

Verejné odpočty za rok 2021 a plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu na rok 2021