Astronomický krúžok

Slovenská ústredná hvezdáreň otvára začiatkom každého školského roka Astronomický krúžok. Krúžok je určený pre žiakov základných škôl vo veku od 9 do 15 rokov ale aj pre záujemcov zo stredných škôl a gymnázií. Stretnutia prebiehajú počas školského roka, raz týždenne, v popoludňajších hodinách, v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne. Astronomický krúžok je bezplatný.

Počas stretnutí sa záujemcovia zoznámia s astronomickou terminológiou, naučia sa pracovať s astronomickými prístrojmi, poznávať objekty nočnej aj dennej oblohy, orientovať sa na oblohe a rozoznávať súhvezdia. Súčasťou krúžku je aj príprava na vedomostnú súťaž: „Čo vieš o hviezdach?“

Bližšie informácie vám radi poskytneme osobne, telefonicky na tel. číslach: 0352451110, 0352451111, 0352451102 alebo e-mailom na emailovej adrese: pavol.duris@suh.sk; jozef.csipes@suh.sk; suh@suh.sk

Aktuálny oznam o otvorení Astronomického krúžku v novom školskom roku je vždy zverejnený na www.suh.sk a na Facebook/SÚH.