Múzeum Mikuláša Thegeho Konkolyho

Kontaktné údaje:

Múzeum Mikuláša Thegeho Konkolyho
Komárňanská 137
947 01 Hurbanovo

Tel.: +421/352 45 11 02
Fax: +421/357 60 24 87

Múzejník: Mgr. Adrián Takáč
Tel.: +421/352 45 11 08
E-mail: adrian.takac@suh.sk

Otváracie hodiny:

Otváracie hodiny múzea si môžete pozrieť na stránke Navštívte nás.

História a opis múzea:

Múzeum Mikuláša Thegeho Konkolyho v Hurbanove vzniklo 13. apríla 2006 zápisom do Registra múzeí a galérií ako múzeum astronómie s celoslovenskou pôsobnosťou. Múzeum je organizačne začlenené ako súčasť Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Štatutárnou osobou je generálny riaditeľ Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove Mgr. Marián Vidovenec. Kustódom múzea a múzejníkom expozície astronomických a meteorologických prístrojov je Mgr. Adrián Takáč. Technickým a umeleckým realizátorom expozície je architekt Milan Veselý. Pri múzeu pracuje zbierkotvorná komisia, ktorá je odborným garantom realizácie akvizičných zámerov organizácie.

Expozície:

Areál Slovenskej ústrednej hvezdárne existuje už viac ako 145 rokov. Pozostáva z niekoľkých dodnes činných špecializovaných historických objektov, ako je budova starej hvezdárne, Heydeho kupola, či spektrografický pavilón. Múzeum má ambíciu pomôcť návštevníkom vytvoriť si ucelenú predstavu o histórii astronómie na území SR.