Vesmír očami detí

Vesmír očami detí 2023 – výsledková listina – víťazné práce

Vesmír očami detí 2023 – vyhodnotenie okresného kola

Vesmír očami detí 2023 – štatút súťaže

Výsledková listina – Vesmír očami detí 2022 – víťazné práce

Vesmír očami detí 2022 – vyhodnotenie okresného kola

Organizátori okresných kôl VOD

Metodické usmernenie k súťažiam v súvislosti s COVID-19

VOD – Virtuálna výstava

Dotazník VOD