Astrofilm

Astrofilm 2024 – 22. až  24. októbra Piešťany

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo, mesto Piešťany a MsKS Piešťany Vás pozývajú na 18. ročník medzinárodného filmového festivalu Astrofilm, ktorý sa bude konať v dňoch od 22. –  24. októbra 2024 v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána v Piešťanoch.

Termín odovzdávania filmov v digitálnej podobe / Deadline for submitting films in digital form: 30. 09. 2024

Astrofilm 2024 – štatút

Astrofilm 2024 prihláška filmu so súhlasom.docx

EN Astrofilm 2024 film submitting.docx