Informácie o spracúvaní osobných údajov – GDPR

Informácie o spracúvaní osobných údajov:

Pravidlá ochrany súkromia (privacy policy) – aplikácia Vesmír očami detí