Srdečne Vás pozývame na návštevu našej hvezdárne a planetária počas letných prázdnin.

Programy pre individuálnych návštevníkov sa konajú každý pracovný deň so začiatkom o 10:00 a o 13:00.

Pre organizované skupiny máme vyhradené vstupy o 9:00 (max. počet 30) a o 11:00. Na tieto vstupy je nutné sa vopred telefonicky objednať.

Program v cudzom jazyku je nutné vopred telefonicky dohodnúť.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Daniela Rapavá / 16. novembra 2022

Svieťme si na cestu, nie na hviezdy. Aký hlboký až metaforicky zmysel je skrytý v tých pár slovách.

Svieťme, ale neoslepujme. V slepote sa strácame, nevidíme, čo je dôležité. A tak triviálny problém zlého svietenia, ktorý je okrem toho aj ekonomicky neúnosný, by nemalo byť tak veľmi zložité vyriešiť. A napriek rozmanitému úsiliu aj Parkom tmavej oblohy, v bežnom živote to akosi stagnuje. Hoci prostý zdravý rozum vie, že  sa nemá svietiť pánu bohu do okien, vidno stále opak.

Táto jednoduchá pravda, zvizualizovaná vo fotografii z 1. kategórie Ako rozhodne nesvietiť s názvom, kde bolo nesvieťme na boha, bola preto tou, ktorá to znovu jasne povedala. A podobne aj nasvietená hrobka nad mestom i pamiatka za lesom,  kde to svetlo vyzeralo až apokalypticky.

Pokračovať v čítaní „Vyhodnotenie 12. ročníka fotosúťaže Svieťme si na cestu…nie na hviezdy“

Bevezető

A Szlovák Központi Csillagvizsgáló (Ógyalla) 2022. június 6-10. között Pöstyénben (Hotel Magnólia) nemzetközi részvétellel rendezi meg a 26. Országos Napfizikai Találkozót.   

 A 26. Országos Napfizikai Találkozó az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország határon átnyúló program STARS CONNECT US  – A csillagok összekötnek minket – csillagászat határok nélkül (SKHU/1902/4.1/050) projekt keretén belül valósul meg az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával.

Pokračovať v čítaní „26. Országos Napfizikai Találkozó 2022“