Momentálne nie sú žiadne oznamy.

S potešením uverejňujeme zoznam prihlásených súťažiacich do astrofotografickej súťaže Astrofoto 2021, ktorých počet je oproti ostatným rokom rekordný. Práce posúdi odborná porota, ktorá je oprávnená práce, ktoré nespĺňajú požiadavky, vyradiť – najmä tie, ktoré boli zhotovené inokedy, než v roku 2021, a tiež môže porota posúdiť neoprávnené zaradenie práce do nesprávnej kategórie, resp. z iných dôvodov.

Pokračovať v čítaní „Astrofoto 2021 – Zoznam prihlásených autorov“

Bevezető

A Szlovák Központi Csillagvizsgáló (Ógyalla) 2022. június 6-10. között Pöstyénben (Hotel Magnólia) nemzetközi részvétellel rendezi meg a 26. Országos Napfizikai Találkozót.   

 A 26. Országos Napfizikai Találkozó az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország határon átnyúló program STARS CONNECT US  – A csillagok összekötnek minket – csillagászat határok nélkül (SKHU/1902/4.1/050) projekt keretén belül valósul meg az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával.

Pokračovať v čítaní „26. Országos Napfizikai Találkozó 2022“