Úsek hvezdárne a Múzea Mikuláša Thegeho Konkolyho

Riaditeľ úseku hvezdárne a Múzea Mikuláša Thegeho Konkolyho, zástupca generálneho riaditeľa – RNDr. Ivan Dorotovič, Csc.
Tel. +421/352 45 11 15, E-mail: ivan.dorotovic@suh.sk

Vedecko-výskumné oddelenie

Vedúci vedecko-výskumného oddelenia – RNDr. Ladislav Pastorek
Tel. 00421/352 45 11 16, E-mail: ladislav.pastorek@suh.sk

Astronóm – Mgr. Peter Dolinský
Tel. 00421/352 45 11 26, E-mail: peter.dolinsky@suh.sk

Technik astronóm – Eleonóra Hodálová
Tel. 00421/352 45 11 14, E-mail: eleonora.hodalova@suh.sk

Technik astronóm – Igor Kuvik
Tel. 00421/352 45 11 18, E-mail: igor.kuvik@suh.sk

Oddelenie Múzea Mikuláša Thegeho Konkolyho a planetária

Vedúci oddelenia Múzea Mikuláša Thegeho Konkolyho a planetária – Mgr. Pavol Ďuriš
Tel. 00421/352 45 11 10, E-mail: pavol.duris@suh.sk

Múzejník – Mgr. Adrián Takáč
Tel. 00421/352 45 11 08, E-mail: adrian.takac@suh.sk

Lektor – Jozef Csipes
Tel. 00421/352 45 11 08, E-mail: jozef.csipes@suh.sk

Lektor – Marianna Kelemenová
Tel. 00421/352 45 11 33, E-mail: marianna.kelemenova@suh.sk

Lektor – Mgr. Kitti Kovácsová
Tel. 00421/352 45 11 33, E-mail: kitti.kovacsova@suh.sk