Úsek produkcie podujatí, edičnej a informačnej činnosti

Riaditeľ úseku produkcie podujatí, edičnej a informačnej činnosti – Mgr. Eduard Koči
Tel. +421/352 45 11 07, E-mail: eduard.koci@suh.sk

Oddelenie redakcie časopisu Kozmos

Šéfredaktor – Michal Ač
Tel. +421/907 245 355, E-mail: kozmos@nextra.sk

Oddelenie produkcie podujatí, projektov a informácií

Vedúca oddelenia produkcie podujatí, projektov a informácií – Bc. Drahoslava Výbochová
Tel. 00421/352 45 11 11, E-mail: drahoslava.vybochova@suh.sk

Organizačný pracovník – Ing. Mária Hégérová Kecskésová
Tel. 00421/352 45 11 06, E-mail: maria.hegerova@suh.sk

Organizačný pracovník – Mgr. Helena Vendelová
Tel. 00421/352 45 11 06, E-mail: helena.vendelova@suh.sk

Organizačný pracovník – Irena Paulíková
Tel. 00421/352 45 11 09, E-mail: suhlib@suh.sk