Autor: Ladislav Druga

Obrázok Astronomický kalendár 2023

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vydala v týchto dňoch Astronomický kalendár na rok 2023. Na jeho stránkach sú uvedené bohaté informácie o postavení planét, Mesiaca a Slnka na jednotlivé dni roka, pomocou ktorých sa i najširšia verejnosť dokáže orientovať na hviezdnej oblohe. Súčasťou týchto informácií sú údaje o východoch a západoch Slnka, fázach Mesiaca, jeho najmenšej a najväčšej vzdialenosti od Zeme, maximálnych jasnostiach planét, zatmeniach Slnka a Mesiaca, vstupoch Slnka do znamení zvieratníka, maximách meteorických rojov, rekordných teplotách v jednotlivých mesiacoch roka za posledných 151 rokov, ako aj údaje o zavedení letného času. Pripomína výročia našich a svetových astronómov a výročia svetovej kozmonautiky. Publikácia je ilustrovaná fotografiami ESA/Hubble & NASA.

Cena: 3,00 €

Zostavil: Peter Zimnikoval

Obrázok Astronomická ročenka 2023

Astronomická ročenka patrí k tradičným publikáciám Slovenskej ústrednej hvezdárne. Obsahuje základné časové a polohové údaje nebeských objektov od januára do decembra r. 2023. Sú v nej aktuálne informácie o pohyboch Slnka, Mesiaca, planét, ako aj o meteorických rojoch, kométach a trpasličích planétach, Galileiho mesiacoch zatmeniach Slnka a Mesiaca, o zákrytoch hviezd a planét Mesiacom a pod. Obsahuje aj odborný článok o Vesmírnom ďalekohľade Jamesa Webba.

Cena: 5,00 €

Obálka publikácie Vesmírpre astronomický krúžok

Autori: Bc. Petra Štefečková a RNDr. Svetozár Štefeček
Anotácia: Vesmír pre astronomický krúžok je pracovný zošit, ktorý Vám spestrí Váš astronomický krúžok. Prevedie Vás naprieč celým spektrom astronómie. Na začiatku sa dozviete niečo o samotnej astronómii, vzniku vesmíru. Spolu s Vaším vedúcim krúžku sa preplavíte Slnečnou sústavou, objavíte skryté a pre Vás zatiaľ nepoznané zákutia vedomostí. Vyskúšate si vznik kráterov na Mesiaci, trošku sa spotíte pri počítaní príkladov. Spoznáte hviezdnych trpaslíkov aj obrov – ocitnete sa v kúzelnom svete astronómie, kde nie je nič nemožné. Naučíte sa nájsť Polárku, na Veľkom voze prejdete nočnú oblohu počas štyroch ročných období.

Cena: 4,00 €

Obálka Mikuláš Thege KonkolyCena: 3 EUR

Slovenská ústredná hvezdáreň vydáva ďalšiu publikáciu z edície Pramene Astronómie. Je to historický text pána Istvána Fesztyho týkajúci sa zakladateľa hurbanovskej hvezdárne – Dr. Mikuláša Thegeho Konkolyho. Publikácia je dvojjazyčná – obsahuje originálny maďarský text ako aj jeho preklad do slovenčiny.

Pokračovať v čítaní „Dr. Mikuláš Thege Konkoly – Astronóm“

Obálka Hvezdáreň v Banskej BystriciCena: 11 EUR

Slovenská ústredná hvezdáreň vydáva ďalšiu historickú publikáciu. Jej zostavovateľmi sú Mgr. Beata Zimnikovalová a RNDr. Stanislav Kaniansky, dlhoročný pracovníci banskobystrickej hvezdárne. Autormi príspevkov do nej sú bývalí či terajší zamestnanci hvezdárne. Publikácia vás prevedie históriou astronómie v Banskej Bystrici od XVI. storočia až po súčasnosť.

Pokračovať v čítaní „Hvezdáreň v Banskej Bystrici“

Obálka Bačkorový astronóm 2Autor: Zdeněk Bardon

Cena 5,50 EUR

Známy astrofotograf, photo ambassador Európskeho južného observatória a najnovšie aj čestný člen Medzinárodnej astronomickej únie, Zneňek Bardon vydáva pokračovanie svojej legendárnej knihy Bačkorový astronom. Tentoraz s podnázvom „na cestách za tmou“. Publikácia na 240 stranách ponúka kombináciu nádherných fotografií a zaujímavých príbehov.

Pokračovať v čítaní „Bačkorový astronom na cestách za tmou“

Obálka Magnetické búrkyFyzikálne základy

Autor: Mgr. Fridrich Valach, PhD.

Cena: 8 EUR

Autor, ktorý je pracovníkom Geomagnetického observatória Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, napísal túto knihu pre pomerne široký okruh čitateľov. Je to ojedinelá kniha v slovenskom jazyku so zameraním na magnetické búrky a blízke kozmické okolie Zeme.

Pokračovať v čítaní „Magnetické búrky“

Obálka Muž SlnkaMilan Rastislav Štefánik

Cena: 4 EUR

4. mája 2019 uplynulo 100 rokov od tragickej smrti M. R. Štefánika neďaleko Ivanky pri Dunaji. Na 21. júla 2020 zasa pripadá 140. výročie jeho narodenia sa. Pri tejto príležitosti organizovala Slovenská ústredná hvezdáreň spolu so Spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ), Ministerstvom kultúry SR, mestom Piešťany a Ivankou pri Dunaji konferenciu venovanú jeho životu a dielu.

Pokračovať v čítaní „Muž Slnka“

Obálka Hvezdáreň v Partizánskom30 rokov v zrkadle času

Cena: 7 EUR

Slovenská ústredná hvezdáreň vydala ďalšiu publikáciu z edície Pramene astronómie. Bola vydaná pri príležitosti 30. výročia založenia hvezdárne v Partizánskom. Monitoruje vývoj astronómie v Partizánskom ako aj v celom hornonitrianskom regióne.Publikácia postupne prechádza zo súčasnosti – roku 2018 – do minulosti, až do obdobia, keď sa hvezdáreň na hornej Nitre začala stavať.

Pokračovať v čítaní „Hvezdáreň v Partizánskom“

Obálka Astronomická terminológia2. upravené a rozšírené vydanie

Cena: 4 EUR

Publikácia Astronomická terminológia vyšla ešte v roku 1998. Astronómia je však veda, ktorá sa v posledných desaťročiach prudko vyvíjala. Nové, presnejšie pozorovacie metódy, vývoj digitálnej astrofotografie, objavovanie svetov mimo slnečnej sústavy, detegovanie gravitačných vĺn atď. , priniesli do tohto vedného odboru veľa nových poznatkov, výrazov a pomenovaní.

Pokračovať v čítaní „Astronomická terminológia“