Obálka Hvezdáreň v Banskej BystriciCena: 11 EUR

Slovenská ústredná hvezdáreň vydáva ďalšiu historickú publikáciu. Jej zostavovateľmi sú Mgr. Beata Zimnikovalová a RNDr. Stanislav Kaniansky, dlhoročný pracovníci banskobystrickej hvezdárne. Autormi príspevkov do nej sú bývalí či terajší zamestnanci hvezdárne. Publikácia vás prevedie históriou astronómie v Banskej Bystrici od XVI. storočia až po súčasnosť.

Pokračovať v čítaní „Hvezdáreň v Banskej Bystrici“

Obálka Bačkorový astronóm 2Autor: Zdeněk Bardon

Cena 5,50 EUR

Známy astrofotograf, photo ambassador Európskeho južného observatória a najnovšie aj čestný člen Medzinárodnej astronomickej únie, Zneňek Bardon vydáva pokračovanie svojej legendárnej knihy Bačkorový astronom. Tentoraz s podnázvom „na cestách za tmou“. Publikácia na 240 stranách ponúka kombináciu nádherných fotografií a zaujímavých príbehov.

Pokračovať v čítaní „Bačkorový astronom na cestách za tmou“

Obálka Magnetické búrkyFyzikálne základy

Autor: Mgr. Fridrich Valach, PhD.

Cena: 8 EUR

Autor, ktorý je pracovníkom Geomagnetického observatória Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, napísal túto knihu pre pomerne široký okruh čitateľov. Je to ojedinelá kniha v slovenskom jazyku so zameraním na magnetické búrky a blízke kozmické okolie Zeme.

Pokračovať v čítaní „Magnetické búrky“

Obálka Muž SlnkaMilan Rastislav Štefánik

Cena: 4 EUR

4. mája 2019 uplynulo 100 rokov od tragickej smrti M. R. Štefánika neďaleko Ivanky pri Dunaji. Na 21. júla 2020 zasa pripadá 140. výročie jeho narodenia sa. Pri tejto príležitosti organizovala Slovenská ústredná hvezdáreň spolu so Spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ), Ministerstvom kultúry SR, mestom Piešťany a Ivankou pri Dunaji konferenciu venovanú jeho životu a dielu.

Pokračovať v čítaní „Muž Slnka“

Obálka Hvezdáreň v Partizánskom30 rokov v zrkadle času

Cena: 7 EUR

Slovenská ústredná hvezdáreň vydala ďalšiu publikáciu z edície Pramene astronómie. Bola vydaná pri príležitosti 30. výročia založenia hvezdárne v Partizánskom. Monitoruje vývoj astronómie v Partizánskom ako aj v celom hornonitrianskom regióne.Publikácia postupne prechádza zo súčasnosti – roku 2018 – do minulosti, až do obdobia, keď sa hvezdáreň na hornej Nitre začala stavať.

Pokračovať v čítaní „Hvezdáreň v Partizánskom“

Obálka Astronomická terminológia2. upravené a rozšírené vydanie

Cena: 4 EUR

Publikácia Astronomická terminológia vyšla ešte v roku 1998. Astronómia je však veda, ktorá sa v posledných desaťročiach prudko vyvíjala. Nové, presnejšie pozorovacie metódy, vývoj digitálnej astrofotografie, objavovanie svetov mimo slnečnej sústavy, detegovanie gravitačných vĺn atď. , priniesli do tohto vedného odboru veľa nových poznatkov, výrazov a pomenovaní.

Pokračovať v čítaní „Astronomická terminológia“

Obálka Astronómia v NitreCena: 7 EUR

Boli ste už vo hvezdárni v Nitre? Zaujímalo by Vás, ako vznikla? Táto zaujímavá kniha, ktorú napísal pán Mgr. Peter Poliak, ktorý bol dlhoročným vedúcim tejto hvezdárne, Vás prevedie históriou amatérskeho astronomického hnutia v Nitre od druhej svetovej vojny až po súčasnosť. Od prvých pokusov o založenie astronomického krúžku až po vedecké expedície.

Pokračovať v čítaní „Astronómia v Nitre“

Obálka Storočia astronómie v PrešoveCena: 6 EUR

Slovenská ústredná hvezdáreň vydáva ďalšiu historickú publikáciu. Jej zostavovateľkou je dlhoročná pracovníčka Hvezdárne a planetária v Prešove, p. Renáta Kolivošková. Publikácia vás prevedie históriou astronómie v Prešove od stredoveku až do súčasnosti. Autormi jednotlivých článkov sú terajší i bývalí pracovníci a spolupracovníci Hvezdárne a planetária v Prešove, ako aj ich rodinní príslušníci.

Pokračovať v čítaní „Storočia astronómie v Prešove“

Obálka Konferencia venovaná pamiatke 100. výročia úmrtia Dr. Mikuláša Thegeho KonkolyhoCena: 7 EUR

V máji roku 2016 sa konala v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove medzinárodná vedecká konferencia k 145. výročiu založenia hurbanovskej hvezdárne a k 100. výročiu úmrtia jej zakladateľa Mikuláša Thege Konkolyho. Výstupom tejto konferencie bol zborník v anglickom jazyku. Slovenská verzia tohto zborníka vychádza v týchto dňoch. Príspevky obsahujú predovšetkým množstvo historických faktov o živote a diele Mikuláša Thegeho Konkolyho, ale aj množstvo iných zaujímavostí.

Pokračovať v čítaní „Konferencia venovaná pamiatke 100. výročia úmrtia Dr. Mikuláša Thegeho Konkolyho a 145. výročiu založenia hvezdárne v Hurbanove“

Obálka História hvezdárne v HumennomAutor: Michal Havriľak

Cena: 5 EUR

Slovenská ústredná hvezdáreň vydáva svoju ďalšiu historickú publikáciu. Jej autor, Michal Havriľak, bol takmer dvadsaťpäť rokov riaditeľom hvezdárne v Humennom. Prevedie vás históriou od jej založenia, prvých riaditeľov až do roku 1998. Od skromných začiatkov, keď mala hvezdáreň jedného pracovníka až po výstavbu pozorovateľne na Kolonickom sedle. Vo svojich spomienkach chronologicky opisuje jednotlivé udalosti, akcie a zaujímavosti zo života hvezdárne. Jej súčasťou je aj množstvo historických fotografií.

Pokračovať v čítaní „História hvezdárne v Humennom“