Hvezdáreň v Banskej Bystrici

Obálka Hvezdáreň v Banskej BystriciCena: 11 EUR

Slovenská ústredná hvezdáreň vydáva ďalšiu historickú publikáciu. Jej zostavovateľmi sú Mgr. Beata Zimnikovalová a RNDr. Stanislav Kaniansky, dlhoročný pracovníci banskobystrickej hvezdárne. Autormi príspevkov do nej sú bývalí či terajší zamestnanci hvezdárne. Publikácia vás prevedie históriou astronómie v Banskej Bystrici od XVI. storočia až po súčasnosť.

Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo (tel. 035/2451102, 035/2451109, e-mail: suhlib@suh.sk