Dr. Mikuláš Thege Konkoly – Astronóm

Obálka Mikuláš Thege KonkolyCena: 3 EUR

Slovenská ústredná hvezdáreň vydáva ďalšiu publikáciu z edície Pramene Astronómie. Je to historický text pána Istvána Fesztyho týkajúci sa zakladateľa hurbanovskej hvezdárne – Dr. Mikuláša Thegeho Konkolyho. Publikácia je dvojjazyčná – obsahuje originálny maďarský text ako aj jeho preklad do slovenčiny.

Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo (tel. 035/2451102, 035/2451109, e-mail: suhlib@suh.sk