Úsek generálneho riaditeľa, Sekretariát a registratúra

Generálny riaditeľ SÚH – Mgr. Marián Vidovenec
Tel. 00421/352 45 11 01, 035/2451102, E-mail: suh@suh.sk; marian.vidovenec@suh.sk

Hospodársko-správne oddelenie

Vedúca hospodársko-správneho oddelenia – Anna Lovászová
Tel. 00421/352 45 11 05, E-mail: anna.lovaszova@suh.sk

Asistentka generálneho riaditeľa – Irena Laczová
Tel. 00421/352 45 11 02, E-mail: suh@suh.sk

Ekonóm – Janka Danicsová
Tel. 00421/352 45 11 04, E-mail: jana.danicsova@suh.sk

Ekonóm – Erika Bajkaiová
Tel. 00421/352 45 11 03, E-mail: erika.bajkaiova@suh.sk

Uvádzačka – Zuzana Ilonová
Tel. 00421/352 45 11 09, E-mail: zuzana.ilonova@suh.sk

Upratovačka – Anna Nagyová

Mechanicko-optická dielňa

Vedúci mechanicko-optickej dielne – Mgr. František Takács
Tel. 00421/352 45 11 13, E-mail: frantisek.takacs@suh.sk

Technik – Zoltán Csontos
Tel. 00421/352 45 11 25, E-mail: zoltan.csontos@suh.sk

Technik – Štefan Škuliba
Tel. 00421/352 45 11 25

Údržbár – Štefan Mačanský
Tel. 00421/352 45 11 25, E-mail: stefan.macansky@suh.sk