Magnetické búrky

Obálka Magnetické búrkyFyzikálne základy

Autor: Mgr. Fridrich Valach, PhD.

Cena: 8 EUR

Autor, ktorý je pracovníkom Geomagnetického observatória Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, napísal túto knihu pre pomerne široký okruh čitateľov. Je to ojedinelá kniha v slovenskom jazyku so zameraním na magnetické búrky a blízke kozmické okolie Zeme.

Aby textu rozumeli nie iba študenti fyziky a inžinieri, autor zvolil špeciálny prístup. Východiskom, z ktorého štartuje táto kniha, sú síce elementárne zručnosti z vyššej matematiky, avšak fyzikálne poznatky potrebné k porozumeniu materiálu vychádzajú skôr z aparátu dobre zvládnutej stredoškolskej fyziky. Potrebnú pokročilejšiu fyziku, ktorá býva náplňou vysokoškolských kurzov, vysvetľuje autor priamo v tejto knihe!

Hoci je kniha zameraná na problematiku slnečno-zemských vzťahov a geomagnetickej aktivity, fyzikálne odvodenia, ktoré sú v nej ukázané, môžu byť poučné aj pre kozmické okolia iných planét.

Mnohé z toho, čo je potrebné na pochopenie magnetických búrok, je v knihe aj matematicky odvodené. Autor sa snaží presvedčiť čitateľa, že veľa zaujímavých poznatkov v takej modernej oblasti vedy, akou je kozmická fyzika, sa dá priamo odvodiť zo všeobecne známych základných fyzikálnych zákonov, z ktorých obrovská časť bola známa už dávno, už v 19. storočí.

Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo, telefónne číslo: 35/2451109, 035/2451102, e-mail: suhlib@suh.sk