Muž Slnka

Obálka Muž SlnkaMilan Rastislav Štefánik

Cena: 4 EUR

4. mája 2019 uplynulo 100 rokov od tragickej smrti M. R. Štefánika neďaleko Ivanky pri Dunaji. Na 21. júla 2020 zasa pripadá 140. výročie jeho narodenia sa. Pri tejto príležitosti organizovala Slovenská ústredná hvezdáreň spolu so Spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ), Ministerstvom kultúry SR, mestom Piešťany a Ivankou pri Dunaji konferenciu venovanú jeho životu a dielu.

Výstupom tejto konferencie bola ďalšia publikácia z edície Pramene astronómie, zborník, ktorého zostavovateľkou bola pani Mgr. Mária Gallová, podpredsedníčka SMRŠ, šéfredaktorka časopisu Bradlo a dlhoročná bývalá zamestnankyňa hvezdárne v Banskej Bystrici.
Na 140 stranách tohto zborníka nájdete okrem známych faktov aj množstvo zaujímavých informácií, o ktorých ste možno nevedeli.

Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo, telefónne číslo: 035/2451109, 035/2451102, e-mail: suhlib@suh.sk