Organizátori okresných kôl VOD

Zoznam organizátorov okresných kôl a organizátor pre Slovákov žijúcich v zahraničí súťaže „Vesmír očami detí“ na stiahnutie.