Kozmos 2010/2

This is a SEO version of Kozmos 2010/2 Page 24
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Klimatický ping-pong (Anna Pribulová, zdroj – internet)
Svetová verejnosť s nádejou čakala na decembrové kodanské stretnutie 192 krajín – COPI5I, na ktorom sa mal uzavrieť nový dohovor o klimatických zmenách. Táto dohoda by bola základom vytvorenia mechanizmu regulačných opatrení na redukciu skleníkových plynov v atmosfére po roku 2012, keď sa končí obdobie, na ktoré sa vzťahuje regulácia navrhnutá Kjótskym protokolom (KOZMOS 1/2006). Svet očakával, že toto stretnutie prinesie, v porovnaní s Kjótskym protokolom, globálny a účinný konsenzus o tom, ako bude ľudstvo čeliť globálnemu otepľovaniu a jeho následkom po roku 2012.
Nové pozitívne spätné väzby
Hoci posledná správa IPCC (Medzivládny panel pre klimatickú zmenu pri OSN) s odporúčaniami pre redukciu skleníkových plynov bola vydaná len nedávno – v r. 2007, objavili sa nové informácie o otepľovaní, ktoré viedli k tomu, že v Kodani sa návrhy pre reguláciu skleníkových plynov prikláňali skôr k hornej hranici odporúčaných intervalov. O aké informácie ide?
Nové merania hovoria, že v Arktíde prebieha otepľovanie rýchlejšie (obr. 1) než uvádza posledná správa IPCC, čomu zodpovedá aj detegovaná akcelerácia topenia sa morského a pevninského ľadu a vzostupu morskej hladiny. Družicové aj pozemné merania každoročne ukazujú zmenšujúce sa zaľadnené plochy v Arktíde, najmä v letnom období. Klesá nielen celková výmera zaľadnených oblastí (obr. 3), ale mení sa aj kvalita ľadu – trvalé ľadové plochy sa menia na sezónny zimný lad (obr. 2)...

Kedy objavíme kyslík v atmosfére terestrickej planéty?
Titan: zvláštny nový svet
Klimatický ping-pong
Raketoplány: sbohem a šáteček
Správa z ostrova San Servolo

FlippingBook page flip extension for Joomla.