Kozmos 2010/2

This is a SEO version of Kozmos 2010/2 Page 32
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Správa z ostrova San Servolo (Ladislav Druga)
Otázka „Mo ti xe de San Servolo?“ (‚.Nie ste zo San Servola?“), ktorá sa obyčajne používa v súvislosti s jemnou narážkou na podivné správanie sa človeka sa už dnes nenosí. Menovaný Ostrov v benátskej lagúne, kde sa v minulosti nachádzal kláštor benediktínskych mníchov, vojenská nemocnica a neskôr slávna psychiatrická liečebňa, je už od roku 1995 sídlom Europem Centre of Living Technology (ECLT). Centrum patrí pod správu talianskej Ca‘ Foscari University v Benátkach a je jedným z desiatich podobných inštitúcií na svete. Plavba loďou z pevniny na ostrov trvá asi desať minút. Tu na ostrove San Servolo sa koncom minulého roka (27. 9. – 4. 10. 2009) uskutočnila konferencia pod názvom Astronomy and its instruments before and after Galileo (Astronómia a jej nástroje pred Galileom a po Galileovi), na ktorej sa zúčastnilo vyše 100 účastníkov z 30 krajín sveta (Slovensko zastupoval autor článku).
Konferenciu pri príležitosti Medzinárodného roku astronómie (IYA 2009) zorganizovala Medzinárodná astronomická únia (IAU) v spolupráci s Astronomickým observatóriom v Padove. Jej zámerom bob nielen informovať účastníkov o nových, doteraz málo známych faktoch v histórii astronómie, v čase prvých systematických pozorovaní Galilea ďalekohľadom pred 400 rokmi, ale predstaviť prítomným aj historické miesta v Benátkach, kde učenec žil a pracoval...

Kedy objavíme kyslík v atmosfére terestrickej planéty?
Titan: zvláštny nový svet
Klimatický ping-pong
Raketoplány: sbohem a šáteček
Správa z ostrova San Servolo

FlippingBook page flip extension for Joomla.