Kozmos 2010/2

This is a SEO version of Kozmos 2010/2 Page 34
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Pomníky z asteroidov (Text a foto: Daniela Rapavá)
Asteroidy boli objavené na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Modre. (33129) Ivankrasko 1. 2. 1998 a (33158) Rúfus 26. 2. 1998. Obe telesá sú v hlavnom páse asteroidov.
Tak ako človek napĺňa pohľadom hore svoju potrebu presiahnuť pozemskú existenciu, tak je prirodzené, že stavia imaginárne pomníky práve tam na nebi.
Keď odišiel Milan Rúfus, bolestný pocit straty morálnej autority a opory zasiahol veľmi mnoho ľudí, aj mňa... Jeho prosté básne pomáhali posúvať sa v živote a dielo nadobudlo zrazu absolútny rozmer dokonaného. A prvá myšlienka, ktorá m napadla z vďaky a úcty k nemu bola, že jeho osobitný duch by mal mať svoju planétku. V tomto kontexte sa mi to hodí viac ako asteroid, evokuje mi to malého princa, blúdiaceho vesmírom, ktorý svoju malú planétku potrebuje, aby všetkým niečo porozprával o skutočných hodnotách...

Ďalekohľad má 400 rokov (spracoval Ottó Méhes, na základe Meteor 2009, maďarskej astronomickej ročenky a internetových zdrojov)
1. Zrod ďalekohľadu
Ako mnoho iných objavov, aj ďalekohľad patrí medzi tie, pri ktorých presný dátum vynájdenia už pravdepodobne nenájdeme, a otázky typu „ kto “, „ kedy“ a „za akých podmienok“ možno ostanú navždy nezodpovedané. Jedno je však isté. dňa 2. októbra 1608 Hans Lippershey (taktiež Lipperhey), výrobca okulárových šošoviek z Middelburgu (dnešné Holandsko), sa obrátil na Haagsku správnu radu so žiadosťou o 30-ročný patent na prístroj, ktorý umožní študovať‘ vzdialené objekty, čiže ďalekohľad. Mohol by sa teda tento dátum považovať za dňom zrodenia sa ďalekohľadu? Pozrime sa na táto otázku podrobnejšie.
Myšlienka do diaľky vidiacej trubice siaha až do 13. storočia a je spojená s filozofom a prírodovedcom Rogerom Baconom (1215 – 1292), pričom niektoré optické základy boli zhrnuté Ibn al Haythamom (965 – 1039) v diele Kitab al-Manazir (Kniha optiky), ktorého v Európe poznáme pod menom Alhazen. S istotou môžeme tvrdiť to, že myšlienka ďalekohľadu sa zrodila s prvými okuliarami a nimi spojenou výrobou šošoviek...

Kedy objavíme kyslík v atmosfére terestrickej planéty?
Titan: zvláštny nový svet
Klimatický ping-pong
Raketoplány: sbohem a šáteček
Správa z ostrova San Servolo

FlippingBook page flip extension for Joomla.