Kozmos 2010/2

This is a SEO version of Kozmos 2010/2 Page 4
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Kolísky hviezd v Malom Magellanovom oblaku (HST Press Release)
R 136, gigantické zoskupenie mladých hviezd v hmlovine 30 Doradus je jednou z najplodnejších oblastí, v ktorých sa rodia mladé hviezdy. Hmlovina sa nachádza v Malom Magellanovom oblaku (LMC), v satelitnej galaxii našej Mliečnej cesty. V susedstve našej galaxie niet inej oblasti, kde by sa rodilo toľko hviezd ako v 30 Doradus. Veľa modrých, jagavých hviezd patrí v LMC medzi najmasívnejšie známe hviezdy. Niektoré z nich sú 100-krát hmotnejšie ako Slnko. O niekoľko miliónov rokov každá z nich vybuchne ako supernova.
Snímka vo viditeľnom, infračervenom i ultrafialovom spektre exponovala úsek oblohy s diagonálou 100 svetelných rokov. Nakoľko hmlovina nie je príliš ďaleko, Wide Field Camera 3 na Hubblovom vesmírnom ďalekohľade dokázala rozlíšiť jednotlivé hviezdy. Rozlíšenie dovolilo vedcom získať zaujímavé informácie o ich zrode, zložení a evolúcii...

Astronómovia sa učia klasifikovať supernovy... (Chandra Press Release)
...podľa tvaru zvyškov po výbuchu. Vesmírny röntgenový ďalekohľad Chandra zaznamenal stovky rozpínajúcich sa zvyškov po výbuchu supernov. Vedci zistili, že z nich môžu vyčítať informácie, aká hviezda explodovala a ako celý proces prebiehal. Kľúčom je rozlišovanie symetrických a asymetrických explózií, pričom oba typy majú celý rad zvláštností. Astronómovia tak dokážu rekonštruovať priebeh katakliziem, ktoré sa odohrali pred stovkami tisícok rokov...

Obrie magnetické slučky... (National Science Foudation Press Release)
...sa pohybujú priestorom medzi zložkami dvojhviezdy. Ide o jednu z najznámejších dvojhviezd – Algol. Slučky objavili pomocou niekoľkých rádioteleskopov. Rádioteleskopy po prvý raz zviditeľnili magnetické pole inej hviezdy ako Slnka. Dvojhviezda Algol, vzdialená 93 svetlených rokov od Slnka, má dve zložky: prvou je hviezda s hmotnosťou 3 Sĺnk, druhou jej menší spolupútnik, ktorý okolo nej krúži vo vzdialenosti 9 miliónov kilometrov. To je sotva 6 percent vzdialenosti Slnko – Zem. Magnetická slučka sa vyvíja z pólov menšej hviezdy a rozpína sa smerom k masívnejšej hviezde...

Kedy objavíme kyslík v atmosfére terestrickej planéty?
Titan: zvláštny nový svet
Klimatický ping-pong
Raketoplány: sbohem a šáteček
Správa z ostrova San Servolo

FlippingBook page flip extension for Joomla.