Kozmos 2009/4

This is a SEO version of Kozmos 2009/4 Page 11
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

HD 80606b: exoplanéta s divokými výkyvmi teploty
(Spitzer Press Release)

Takto by vyzerala exoplanéta HD80606b z pohľadu približujúceho sa pozorovateľa. Snímka je iba jedno z políčok animácie. Jasne vidíme ako sa na nočnej strane šíri v atmosfére absorpovaná teplota z dennej strany. Modré svetlo generuje absorpcia sodíka a draslíka atmosférou exoplanéty.

Táto exoplanéta je plynový obor. Materskú hviezdu, vzdialenú 190 svetelných rokov od Zeme, obieha po výstrednej eliptickej dráhe: v najbližšom bode obežnej dráhy – periastri (0,03 AJ) sa k nej priblíži oveľa viac ako Merkúr k Slnku. Najvzdialenejší bod dráhy – apoaster (0,85 AJ) je o niečo menej vzdialený ako Zem od Slnka...

Astrofoto 2008
Zem. jedinečná v celom vesmíre ?
Prvá terestrická planéta
Astronómia v Kórejskej republike

FlippingBook page flip extension for Joomla.