Kozmos 2009/4

This is a SEO version of Kozmos 2009/4 Page 13
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Astrocomb: zázračný prístroj pre kozmológov
(Astronomy, jún 2009)

Takto bude vyzerať E-ELT, extrémne veľký ďalekohľad, ktorý začne pracovaťa v roku 2017. Približne po ďalších 20 rokoch by sme mali vedieť, ako sa vesmír rozpína.

Vesmír je starý. Má 13,7 miliardy rokov. Zdá sa nám, že sa pŕliš nemení, hoci zmeny v ňom prebiehajú všade a neustále. Niektoré posuny v tkanine časopriestoru sa prejavia až po miliónoch rokov. Predstavy o tom, ako vznikol vesmír, ako sa vyvíja a aká je jeho budúcnosť, sa v prevratne menia. Stačí si prečítať astronomický časopis spred dvadsiatich rokov a porovnať vtedajšie predstavy o vesmíre s dnešnými. Astronómovia však v posledných rokoch nadobudli dojem, že v knihe kozmu chýbajú kapitoly uprostred...

Astrofoto 2008
Zem. jedinečná v celom vesmíre ?
Prvá terestrická planéta
Astronómia v Kórejskej republike

FlippingBook page flip extension for Joomla.