Kozmos 2009/4

This is a SEO version of Kozmos 2009/4 Page 16
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Mars: Ľad aj na rovníku? V minulosti určite...
(NASA Press Release)

Mikroskopická snímka usadenín na Planine Meridianina dne impaktného krátera Endurance.

Geológovia NASA preštudovali údaje, ktoré dodal rover Opportunity z Planiny Meridiani: po kompletnej analýze sedimentov povrchu zistili, že tieto horniny boli v minulosti dlhodobo vystavené pôsobeniu vody, podobne ako povrch v okolí polárnych čiapočiek a pod nimi. Po oteplení klímy ľad odsublimoval, ale v pôde sa chemické stopy po jeho pôsobení uchovali...

Astrofoto 2008
Zem. jedinečná v celom vesmíre ?
Prvá terestrická planéta
Astronómia v Kórejskej republike

FlippingBook page flip extension for Joomla.