Kozmos 2009/4

This is a SEO version of Kozmos 2009/4 Page 18
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Nový pohľad na tmavú hmotu
(Astronomy)

Od novembra 2008 trvá na internete živá polemika o niektorých astronomických údajoch z posledných rokov, ktoré účastníci, každý na svoj spôsob, interpretujú. Údaje zverejnili dve skupiny. Prvá získala údaje zo satelitu, druhá z balónovej sondy. V oboch prípadoch ide o vysokoenergetické častice zo vzdialeného vesmíru, ktoré možno interpretovať aj ako produkt tmavej hmoty.

Balón ATIC niekoľkokrát prekrižoval Antarktídu. Pred niekoľkými rokmi dvakrát zaznamenal elektróny s vysokou energiou, ktoré prileteli zo vzdialeného vesmíru. Ide o produkty tmavej hmoty? Na projekte ATIC spolupracujú vedci z Ameriky, Ruska, Číny a Nemecka.

Astrofoto 2008
Zem. jedinečná v celom vesmíre ?
Prvá terestrická planéta
Astronómia v Kórejskej republike

FlippingBook page flip extension for Joomla.