Kozmos 2009/4

This is a SEO version of Kozmos 2009/4 Page 23
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Ohrievajú slnečnú korónu Alfvénove magnetické vlny?
(Ivan Dorotovič, preklad podľa Pioneering Insights into Giant Solar Twists, Press Release of the University of Sheffileld)

Pokusy o vysvetlenie prudkého nárastu teploty v atmosfére Slnka z približne 6000 K na viditeľnom povrchu (vo fotosfére) na niekoľkomiliónové hodnoty v riedkej zmagnetizovanej koróne zostávali v popredí astrofyzikálneho výskumu počas viac než polstoročia. Medzinárodná spolupráca slnečných fyzikov z University of Sheffield (Anglicko), Queen’s University Belfast – QUB (Severné Írsko) a California State University Northridge (USA) viedla k jednoznačnému dôkazu existencie nového typu vlnových javov v slnečných podmienkach, ktorý by mohol vysvetliť záhadný ohrev koróny. Podrobnosti o tomto objave boli publikované 20. marca 2009 v časopise Science (Jess a kol.: Alfvén Waves in the Lower Solar Atmosphere)...

Alfvénove(čisto magnetické torzné) vlny postupujúce v magnetickej silotrubici (základnom stavebnom bloku slnečnej atmosféry) smerom hore k slnečnému povrchu priemernou rýchlosťou okolo 20 km . s–1 sú vytvárané torzným pohybom. Tieto vlny môžu prenášať dostatok energie na ohrev plazmy na niekoľkomiliónové teploty.

Astrofoto 2008
Zem. jedinečná v celom vesmíre ?
Prvá terestrická planéta
Astronómia v Kórejskej republike

FlippingBook page flip extension for Joomla.