Kozmos 2009/4

This is a SEO version of Kozmos 2009/4 Page 24
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Večernica – Zornička
(Peter Zimnikoval)

Polohy Zeme a Venuše počas jej dolných konjunkcií.

Obidve slovenské pomenovania Venuše sú odvodené z dennej doby, počas ktorej je najlepšie pozorovateľná. Obeh planéty vo vnútri dráhy Zeme jej dovoľuje vzdialiť sa na oblohe od Slnka len asi 47°, a preto ju striedavo vidíme počas večerných alebo ranných súmrakov. Jej veľká zdanlivá jasnosť ju povyšuje na dominantný objekt na oblohe. Večer sa tak stáva „prvou hviezdou“, ktorú zbadáme voľným okom, ráno ako posledná „zhasína“. V dostatočnej elongácii (uhlovej vzdialenosti) od Slnka ju môžeme niekedy uvidieť voľným okom aj počas dňa...

Astrofoto 2008
Zem. jedinečná v celom vesmíre ?
Prvá terestrická planéta
Astronómia v Kórejskej republike

FlippingBook page flip extension for Joomla.