Kozmos 2009/4

This is a SEO version of Kozmos 2009/4 Page 3
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Duny piesku v kráteri Proctor

Túto nádhernú fotografiu exponovala sonda Mars Reconaissance Orbiter. Vidíte na nej pieskové duny na dne krátera Proctor, ktoré formujú premenlivé prúdy vetra. Tmavý piesok, premiešaný s hrudkami, vznikol z erodovaných hornín čadiča. Povrch dún pokrýva jemný prach, (marťanský púder), s priemerom menej ako 200 mikrónov. Kráter Proctor leží na južnej pologuli Marsu, v stredných šírkach.

Astrofoto 2008
Zem. jedinečná v celom vesmíre ?
Prvá terestrická planéta
Astronómia v Kórejskej republike

FlippingBook page flip extension for Joomla.