Kozmos 2009/4

This is a SEO version of Kozmos 2009/4 Page 35
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

3. ročník Astronomickej olympiády na Slovensku už má víťazov
(Ladislav Hric)

Ďalší ročník astronomickej olympiády (AO), v poradí už tretí, sme rozbehli ešte pred Vianocami minulý rok, keď sme na internetovú stránku olympiády umiestnili úlohy 1. kola, ktoré sa rieši korešpondenčnou formou. Žiaci základných (I. kategória) a študenti stredných (II. kategória) škôl mali na riešenie 7 úloh dosť času, keďže uzávierka 1. kola AO bola až 15. apríla, čo bolo o mesiac neskôr ako minulý ročník. Termíny jednotlivých kôl závisia aj od termínu medzinárodnej olympiády, ktorá bude tohto roku až o dva mesiace neskôr ako vlani...

Ako vidia mimozemšťania našu Slnečnú sústavu?
(NASA)

Prvý skupinový portrét planetárnej sústavy inej hviezdy. Hviezda HR 8799 na infračervenej snímke obrích ďalekohľadov Keck a Gemini.

Hviezdu HR 8799 obiehajú tri exoplanéty. Nedávno sa podarilo vyhotoviť skupinový portrét systému (pozri snímku). Infračervené prístroje na obrích ďalekohľadoch Keck a Gemini (Havajské ostrovy) zachytili tepelné žiarenie troch horúcich, mladých planét. Adaptívna optika „vygumovala“ rušivý vplyv turbulencií v atmosfére Zeme...

Mala Zem kyslíkovú atmosféru už pred 3,46 miliardami rokov?
(Natur Geoscience)

Geochemici z Pensylvánskej štátnej univerzity uverejnili významný objav. Našli dôkazy, že organizmy začali produkovať kyslík do atmosféry Zeme oveľa skôr, ako sa uvádza v učebniciach. Traduje sa, že kyslíková éra začala už pred 2,2 až 2,7 miliardami rokov. Vyplýva to z analýzy oxidov železa, ktoré sa našli na všetkých kontinentoch. (Druhý údaj zatiaľ nie je jednoznačne potvrdený...)

Exoplanéty na bizarných dráhach
(Astronomy)

V katalógoch je dnes bezmála 40 hviezd, ktoré majú 2 až 3 exoplanéty. Vedci zatiaľ nevedia, či okolo materských hviezd obiehajú v tej istej rovine ako naše planéty Slnko, alebo okolo nich krúžia po chaotických dráhach, s rozličnými sklonmi. Aj také systémy už vedci objavili. Poznáme najmenej 50 exoplanét s extrémne pretiahnutými, eliptickými dráhami s rozličným sklonom. Vysvetlenie: v rodiacich sa planetárnych sústavách bolo husto...


Nové parametre našej Galaxie
(Astronomy)

Vedci pomocou globálnej siete 10 rádioteleskopov mimoriadne presne zmerali paralaxy (vzdialenosti) 18 oblastí v našej Galaxii, kde prebieha búrlivá hviezdotvorba a ich pohyb v troch dimenziách. Tak vznikla nová mapa rotácie Galaxie. Ukázalo sa, že Mliečna cesta rotuje o 15 % rýchlejšie a má dvojnásobnú hmotnosť, ako sa predpokladalo. Čo do hmotnosti sa tak vyrovnala galaxii M31 v Andromede, ibaže naša Galaxia má menej hviezd.

Astrofoto 2008
Zem. jedinečná v celom vesmíre ?
Prvá terestrická planéta
Astronómia v Kórejskej republike

FlippingBook page flip extension for Joomla.