Kozmos 2009/4

This is a SEO version of Kozmos 2009/4 Page 43
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Kráter Rembrandt na Merkure

Sonda MESSENGER objavila počas druhého obletu Merkura (v októbri 2008) doteraz ne známy impaktný kráter. Nízky počet malých impaktov v masíve krátera naznačuje, že Rembrandt je jedným z najmladších kráterov na Merkure. Priemer impaktu je 700 kilometrov. Dno impaktu Rembrant pokrýva, podobne ako impakty na Merkure, Mesiaci a iných telesách stuhnutá láva, ktorá vyvrela na povrch po dopade. V lávovom poli sa neskôr pod vplyvom tektonických síl vytvorili trhliny a hrebene. Vulkanizmus zohrával v evolúcii Merkura oveľa väčšiu rolu, ako vedci predpokladali.

Astrofoto 2008
Zem. jedinečná v celom vesmíre ?
Prvá terestrická planéta
Astronómia v Kórejskej republike

FlippingBook page flip extension for Joomla.