Kozmos 2009/4

This is a SEO version of Kozmos 2009/4 Page 6
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Himiko: objav roka?
(Astrophysical Journal)

Himiko, gigantická, prastará galaxia vo vzdialenosti 12,9 miliárd svetelných rokov. Taký veľký objekt v takom mladom vesmíre (800 miliónov rokov po big bangu) je vari najsenzačnejším objavom v tomto roku.

Astronómov prekvapil gigantický objekt, ktorý existoval už v čase, keď mal vesmír iba 800 000 rokov. Jeho priemer 55 000 svetelných rokov je šokujúci. Vyrovná sa polomeru disku našej Galaxie. V mladom vesmíre sa zatiaľ väčší objekt nenašiel. V staršom vesmíre už podobné objekty objavené boli. Objavitelia im dali meno „rozšírené kvapky Lyman−Alfa“. Ide o obrovské zhluky plynu, ktoré môžu byť zárodočným štádiom galaxií. Rekordnej kvapke dali japonskí objavitelia meno Himiko, podľa záhadnej japonskej kráľovnej.

Tmavá energia: reálna a všadeprítomná
(Harvard-Smithsonian Center for Astriphysics)

Kozmológovia zistili, že vzdialené kopy galaxií, najväčšie štruktúry vo vesmíre (v každej kope sú tisíce galaxií) vyzerajú tak, akoby čosi v čase spomaľovalo ich evolúciu. Vedci zmapovali desiatky horúcich, v röntgenovej oblasti jasne žiariacich kôp galaxií, aby odvodili ich hmotnosti. Niektoré kopy boli relatívne mladé, iné oveľa staršie...

Obrie planéty sa formujú rýchlo
(Astronomy)

Ak v prachoplynových diskoch, krúžiacich okolo mladých hviezd je dosť materiálu, joviánske planéty sa v nich formujú neobyčajne rýchle. Vo hviezdokope NGC 2362, plnej mladých hviezd (majú iba 5 miliónov rokov), ani jedna Slnku podobná hviezda už nemá protoplanetárny disk. To znamená, že sa obrie planéty, ak vôbec existujú, museli sformovať neobyčajne rýchle. Pokiaľ to platí, aj obrie planéty v našej Slnečnej sústave sa formovali iba niekoľko miliónov rokov. Oveľa rýchlejšie ako terestrické planéty, podobné našej Zemi.

Koľko je asteroidov?

V katalógoch je zaznamenaných 445 000 asteroidov. A každý rok sa ich počet zvyšuje o 10 %. Populácia asteroidov v páse medzi Jupiterom a Marsom, krúžiaca okolo Slnka v priemernej vzdialenosti 2,5 AJ, bola pred 4 miliardami rokov oveľa početnejšia. Bola v nej 1000−krát viac telies, ale gravitačné interakcie s planétami väčšinu z nich vypudili mimo Slnečnej sústavy...

Astrofoto 2008
Zem. jedinečná v celom vesmíre ?
Prvá terestrická planéta
Astronómia v Kórejskej republike

FlippingBook page flip extension for Joomla.