Medzinárodná konferencia „150 rokov hvezdárne v Hurbanove“

Združenie TIT Komárňansko-Ostrihomskej župy a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove

Vás srdečne pozýva na medzinárodnú konferenciu o histórii astronómie v stredoeurópskom regióne

150 rokov hvezdárne v Hurbanove

Miesto: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, Hurbanovo, Slovensko

Dátum: 24. november 2021 – 26. november 2021

Podujatie bolo organizované v rámci projektu Interreg SKHU/1902/4.1/050, STARS CONNECT US.

Zborník prezentácií

Poznámka: prezentácie sú vypracované v jednom z troch jazykov (SK-HU-EN), v niektorých prípadoch sú viacjazyčné a sú zoradené podľa programu konferencie. Predposledná prezentácia je s audiokomentárom.

Obsah

150 rokov hvezdárne v Hurbanove – Marián Vidovenec, SÚH Hurbanovo, Slovensko

Astronómia v slovenských textoch pred 150 rokmi – Stanislav Šišulák, SÚH Hurbanovo, Slovensko

Súčasná spolupráca medzi GAE vo Vašskej župe a SÚH v Hurbanove – Zoltán Mitre, Kálmán Péntek, Astronomická spoločnosť J. Gotharda (GAE), Szombathely, Maďarsko

Osobný život Mikuláša Thegeho Konkolyho v rokoch 1859 – 1899 – Márta Keszthelyi Sragner, Bucsu, Maďarsko

Jedenásť kupôl hurbanovskej hvezdárne – Ladislav Pastorek, SÚH Hurbanovo, Slovensko

Konkolyho protuberančný spektroskop a teodolit – Adrián Takáč, SÚH Hurbanovo, Slovensko

„… lebo to väčšinu z toho, čo dnes môžem považovať za svoje imanie, som sa naučil v Starej Ďale“

Pôsobenie Radóa Kövesligethyho v Konkolyho observatóriu – Pavol Mikulik, Slovenský zväz astronómov, Rožňava, Slovensko

25 cm Merzov-Konkolyho refraktor – Attila Mizser, Maďarská astronomická spoločnosť, Budapešť, Maďarsko

Jenő Gothard, mentorant a priateľ Mikuláša Thegeho Konkolyho – Gyula Szabó a József Kovács, Gothardovo astrofyzikálne observatórium a multidisciplinárne centrum ELTE, Szombathely, Maďarsko

Pamäte Mikuláša Thegeho Konkolyho – Lajos Bartha, Maďarská astronomická spoločnosť, Budapešť. Maďarsko

Hvezdáreň v Erdőtagyosi – Sándor Nagy, Hvezdáreň a múzeum Károly Posztoczkyho, Tata, Maďarsko

Károly Posztoczky a Hvezdáreň v Tate – István Kovaliczky, Hvezdáreň a múzeum Károly Posztoczkyho, Tata, Maďarsko

100 rokov Astronomického ústavu na vrchu Sváb v Budapešti – Lajos G. Balázs, Astronomický ústav Mikuláša Thegeho Konkolyho, Budapešť, Maďarsko

(Nedávna) Minulosť, prítomnosť a vízia do budúcnosti pre Konkolyho Observatórium – Róbert Szabó, Astronomický ústav Mikuláša Thegeho Konkolyho a László Kiss, Výskumné centrum v oblasti astronómie a vied o Zemi, Budapešť, Maďarsko

Šternberkove pozorovania Pluta – Peter Dolinský, SÚH Hurbanovo, Slovensko

Antonín Bečvář – 120 let od narození – Štepán Kovář, Česká astronomická společnosť, Česká republika

Vybrané kapitoly z dejín Astronomického ústavu SAV – Rastislav Mačura, SHMÚ, Lomnický štít, Slovensko

Astronomické a geofyzikálne observatórium v Modre a staroďalská šesťdesiatka – Dušan Kalmančok, Modra, Slovensko

História meteorológie v Prešove – Renáta Kolivošková, Hvezdáreň a planetárium v Prešove, Slovensko

Lenartovský meteorit – Ján Sadiv, Hvezdáreň a planetárium v Prešove, Slovensko

Astronómia v Hurbanove po roku 1962 – Ladislav Druga, Hurbanovo, Slovensko

Vedecko-výskumné a pozorovateľské aktivity SÚH – Ivan Dorotovič, SÚH Hurbanovo, Slovensko

Horizontálny slnečný ďalekohľad so spektrografom (HSĎS) v Hurbanove – Marián Lorenc, Hurbanovo, Slovensko

Popularizačno-vzdelávacia činnosť vo hvezdárni v Hurbanove – Drahoslava Výbochová, SÚH Hurbanovo, Slovensko

Vydavateľská a publikačná činnosť SÚH – Eduard Koči, SÚH Hurbanovo, Slovensko